UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět
uspech FaME finance

Studijní obor Finance na FaME UTB získal uznání od CFA Institute

Naše fakulta získala certifikaci od CFA Institute a je nově zařazena do CFA Institute prestižního seznamu studijních oborů univerzit ve světě podporující vzdělání a rozvoj investičních profesionálů. Výuka na FaME UTB připravuje studenty na úspěch u zkoušek programu CFA i v praxi.

Konkrétně to znamená, že magisterský studijní obor Finance uskutečňovaný Ústavem financí a účetnictví Fakulty managementu a ekonomiky pokrývá alespoň 70 % osnov programu CFA Institute CBOK (Candidate Body of Knowledge) a zároveň klade důraz na etický kodex a profesní standardy. UTB je nově oprávněna užívat také logo UAP CFA Institutu u přidruženého programu Finance v tiskových zprávách, učebních osnovách nebo elektronických zdrojích.

Vstup do tzv. University Affiliation Programu je vzkazem pro potenciální uchazeče o studium, zaměstnavatele i pracovní trh, že studium na FaME má úzkou vazbu na praxi a studenti specializovaného oboru Finance získávají znalosti a dovednosti považované investičními odborníky a finančními manažery za best practices.

„Velmi si vážíme mezinárodního ocenění CFA Institutu ve formě přijetí do CFA University Affiliation Programu, které pro FaME znamená další potvrzení kvality, propojení s praxí a zařazení mezi prestižní vysokoškolské instituce v České republice a ve světě,“  řekly Drahomíra Pavelková, ředitelka Ústavu financí a účetnictví a Jana Vychytilová, které ve spolupráci se CFA Institutem v Londýně vyjednaly přidružení oboru k University Affiliation Programu CFA Institutu.

Jaké výhody z toho plynou pro zájemce o studium?

Studium oboru Finance propojuje teorii a praxi, světem financí zájemce poutavě provede a dokonce  připraví na složení zkoušky CFA Level I. Navíc tři nejlepší studenti mohou každoročně získat stipendium, které významně náklady na složení nepovinné prestižní mezinárodně uznávané zkoušky CFA Level I redukují. Zvol si obor Finance a staň se studentem, který vystudoval obor zařazený do prestižního žebříčku CFA Institutu.

Zavřít

Fakulty a součásti