Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Promoce, zápisy, harmonogram nového akademického roku

Všechny potřebné informace, týkající se nadcházejících událostí jako jsou promoce, zápisy a harmonogram akademického roku 2019/2020 najdete na odkazech níže.

Rozhodnutí děkana FAME č. 6/2019
Promoce 2019

Rozhodnutí děkana FAME č. 5/2019
Předběžné zápisy pro akademický rok 2019/2020 a zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2019/2020

Harmonogram akademického roku 2019/2020

https://fame.utb.cz/student/vyuka/harmonogram-roku/harmonogram-akademickeho-roku-2019-2020/

Fakulty a součásti

Zavřít