Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Promoce FaME v nové aule

Právě v těchto dnech finišují naši zbrusu noví bakaláři a inženýři, bakalářky a inženýrky svou pouť studiem na FaME. Úplný konec to ale ještě zdaleka není! Čeká vás ještě ta vůbec nejdůležitější událost.

Slavnostní promoce absolventů Fakulty managementu a ekonomiky UTB se uskuteční ve dnech 21. a 22. července 2022 v prostorách nově zrekontruované auly UTB (budova U2). Všichni absolventi budou s dostatečným předstihem informováni o času konání promocí a všech detailech jejich průběhu.

Studenti, kteří se nemohou slavnostní promoce z vážných osobních důvodů zúčastnit, kontaktují neprodleně studijní oddělení FaME telefonicky či na e-mailu studium-bsp-ps@fame.utb.cz (absolventi bakalářských programů) či studium-msp-ps@fame.utb.cz (absolventi navazujících magisterských programů).

Fakulty a součásti

Zavřít