Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Projekt: Nové společné vzdělávání v segmentu cestovního ruchu s akcentem na kompetence požadované trhem práce v lázeňství vybraných přeshraničních regionů

V dnech 7.10 – 8.10. 2021 se na půdě Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně bude konat úvodní meeting projektu Nové společné vzdělávání v segmentu cestovního ruchu s akcentem na kompetence požadované trhem práce v lázeňství vybraných přeshraničních regionů, který je realizován ve spolupráci s programem Interreg V-A SK-CZ a je spolufinancován z Evropského fondu regionálního rozvoje. Setkají se zde zástupci vedoucího partnera (UTB ve Zlíně), příhraničního partnera (Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne), ale také zástupci organizací z příhraničních lázeňských měst (Lázně Luhačovice, Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves, Kúpele Nimnica či Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.) s cílem zjistit požadavky na vzdělání, kvalifikaci a další charakteristiky např. požadavky lidských zdrojů a jejich řízení, a to pro naplnění koncepce směřující ke zlepšení postavení absolventů právě na příhraničním trhu.  (např. Lázně Luhačovice, Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves, Kúpele Nimnica či Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.).

Dílčími aktivitami tohoto meetingu zde bude:

  • prozkoumat (analyzovat) soustavu odborného vzdělávání pro oblast cestovního ruchu s akcentem na lázeňství v daných regionech;
  • analyzovat požadavky zainteresovaných skupin na vzdělání, kvalifikaci a lidské zdroje v oblasti cestovního ruchu – lázeňství;
  • vytvořit analytickou studii s integrovanými závěry a doporučeními jak pro soukromý sektor, tak i pro výuku v terciárním sektoru vzdělávání.

Těšíme se na společné setkání.

za tým projektu Interreg,

Zuzana Tučková a Zuzana Vaculčíková

Fakulty a součásti

Zavřít