Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Ohlédnutí za DOKBAT 2020

16. Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky

Ve dnech 2. a 3. září 2020 se Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně stala místem setkání mladých vědeckých pracovníků a studentů magisterských a doktorských studijních programů z různých koutů světa, a to i v současné nelehké koronavirové době. I přes posunutí termínu z května 2020 a převládající obavy, se nakonec uskutečnil 16. ročník Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, kterou opět pořádala Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Hlavním cílem konference bylo umožnit studentům magisterských a doktorských studijních programů a mladým vědeckým pracovníkům prezentovat výsledky vlastní vědecké práce. Vzhledem ke globální pandemické situaci byl o letošní ročník menší zájem než o ročník minulý, ale i tak bylo přijato 53 příspěvků, z nichž bylo prezenčně prezentováno 28 a dalších 12 bylo prezentováno v rámci historicky první online sekce.

Konference klade důraz na mezinárodní participaci studentů magisterských a doktorských studijních programů a mladých vědeckých pracovníků s cílem usnadnit navazování spolupráce mezi jednotlivými institucemi, která je v mezinárodním výzkumu nezbytností. V rámci konference DOKBAT 2020 se setkalo celkem 55 akademiků, vědeckých pracovníků a studentů magisterských a doktorských studijních programů, kteří prezentovali své příspěvky a sdíleli znalosti a zkušenosti z oblastí managementu, marketingu, financí, ekonomie, podnikové ekonomiky, průmyslového inženýrství, logistiky, veřejné správy a neziskového sektoru. Účastníci také měli příležitost konzultovat své vědecké záměry a výzkumy s odborníky z různých oblastí vědy a výzkumu v rámci individuálních konzultací.

Program konference byl zahájen plenárním jednáním interních expertů ve složení: prof. Chromjaková, prof. Popesko, dr. Danko a dr. Kwarteng, kteří diskutovali nad tematickým okruhem „Modern Trends in Management Using Digitization and Digital Technologies“. Do programu byl také zařazen odborný workshop dr. Homolky na téma „Introduction to Power Sample Analysis“.

V rámci odborných sekcí byly oceněny tři nejlepší příspěvky celé konference, a to následovně:

  • 1. místo: AleŠ Krmela – Value Communication in Dynamic Business Models for Circular Economy Network Collaboration
  • 2. místo: Salim Turdaliev – Labour Force Participation of Married Woman in Russia
  • 3. místo: Mark Ratilla – Engaging Consumers in the Sharing Economy: A Proposed Empirical Study from the Perspective of an Emerging Country

Pro oceněné příspěvky a jejich autory byly připraveny věcné dary od Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Konference DOKBAT 2020 byla úspěšně ukončena formou večerního networkingu.

Děkujeme všem, kteří se konference DOKBAT 2020 zúčastnili. Pevně věříme, že tato forma setkání a sdílení znalostí a zkušeností má smysl, a to i v současné nelehké době, a také věříme, že se nám podaří tuto konferenci dále rozvíjet a setkat se i v příštím roce za snad mnohem lepších podmínek.

Bližší informace lze najít na webové stránce: http://dokbat.utb.cz/

Ing. Pavel Ondra, PR manažer konference DOKBAT 2020

 

Fakulty a součásti

Zavřít