Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Mezinárodní vědecká konference Ekonomika Management Finance (EMF 2020)

 

Konferenci EMF 2020, která se uskuteční ve Zlíně ve dnech 8. – 9. 10. 2020  organizuje Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou Mendelovy university v Brně,  Fakultou ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislavě, firmou BENZINOL SLOVAKIA s.r.o., Vysokou školou obchodní v Praze a Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.
Cílem konference je vzájemná výměna nových teoretických a praktických poznatků z oblasti ekonomiky, managementu a financí, navazování vědeckých kontaktů a také možnost publikovat výsledky vlastních výzkumů v kvalitních časopisech, které jsou indexovány v databázi Web of Science™ nebo Scopus®.
 

Vážení přátelé,

dovoluji si Vás pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Ekonomika Management Finance (EMF 2020), jejímž cílem je vzájemná výměna nových teoretických a praktických poznatků z oblasti ekonomiky, managementu a financí, navazování vědeckých kontaktů a také možnost publikovat výsledky vlastních výzkumů v kvalitních časopisech.

Konferenci EMF 2020 pro Vás připravila Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati v Zlíně ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou MENDELU, Fakultou ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislavě, firmou BENZINOL SLOVAKIA s.r.o., Vysokou školou obchodní v Praze a Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.

Tešíme se na Vaši účast.

doc. Ing. David Tuček, Ph.D.
děkan

Fakulta managementu a ekonomiky
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti

Zavřít