Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

IV. ročník Akademie Business Manažera 2020

Naše fakulta nabízí certifikovaný vzdělávací program Akademie Business manažera, který je určen pro osoby na vedoucích firemních pozicích, vybrané pracovníky podnikových útvarů, kteří mají motivaci rozvíjet své znalosti a zkušenosti. V rámci vzdělávacího programu se zájemci seznámí s problematikou řízení nákladů, organizace a řízení procesů, finančního řízení, průmyslového inženýrství a s hlavními personálními činnostmi z pohledu vedoucího pracovníka.

Letošní ročník bude navíc obohacen o kurz manažerské dovednosti. Vzdělávací program je zakončen obhajobou projektu. Pro tento účel si každý účastník uvedeného kompaktního vzdělávání před nástupem na kurz připraví jednoduché zadání z vlastní společnosti, na kterém po ukončení vzdělávacích modulů prokáže reálnou znalost zvolené problematiky. Jednotlivé kurzy v rámci vzdělávacího programu jsou zajištěny zkušenými lektory s dlouholetými zkušenostmi z akademické a firemní sféry, což zajišťuje vysokou kvalitu jednotlivých kurzů, které jsou zaměřeny prakticky na osvojení si potřebných dovedností.

Čtvrtý ročník vzdělávacího programu bude probíhat od září do prosince 2020.

Bližší informace a program najdete zde.

Přihláška

 

Fakulty a součásti

Zavřít