Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
akce

Finanční gramotnost tématem prvního kempu  

V sobotu 12. listopadu odstartoval první blok Regionálního podnikatelského kempu pro děti z dětských domovů, OSPODů a SOS dětských vesniček ze Zlínského kraje. Hlavním tématem prvního vzdělávacího bloku byly přednášky a workshopy v oblasti finanční gramotnosti.  

Slavnostního zahájení kempu se zúčastnili za Zlínský kraj Lubomír Traub, náměstek hejtmana, zakladatelka projektu a výkonná ředitelka spolku 4SYOU Olga Girstlová, děkan Fakulty managementu a ekonomiky prof. Ing. David Tuček, Ph.D. a doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D. děkanka Fakulty logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně. Představitelé vyjádřili potěšení, že Regionální podnikatelský kemp má už sedmým rokem svou důležitou pozici v oblasti vzdělávání dětí z dětských domovů a sociálně znevýhodněných rodin.

Pod taktovkou Ing. Elišky Kozubíkové, Ph.D. z Ústavu financí a účetnictví Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně se mladí účastníci učili jak pracovat s penězi, dověděli se s jakou finanční rezervou je dobré v životě počítat anebo jak správně nastavit pravidla svého vlastního hospodaření. „S penězi je to jako s ohněm – jsou dobrým sluhou, ale zlým pánem. Je důležité, aby se mladí lidé naučili zacházet s financemi tak, aby si dokázali zabezpečit své potřeby, ale nepodléhali trikům a nástrahám finančního světa. Společně jsme probrali i praktické tipy na to, jak udržet své finance na uzdě,“ doplnila témata prvního dopoledního bloku lektorka kurzu. Ten pak doplnil praktický workshop zaměřený na vedení a řízení osobního rozpočtu. 

Po praktických dovednostech byla pro mladé studenty připravena další přednáška, tentokrát ve spolupráci s ČSOB v rámci programu Finančního vzdělávání pro školy lektorky Evy Vízkové. Posluchárnou rezonovalo téma bankovních produktů, zejména pak orientace v bankovních službách nebo obvyklých bankovních pojmech. Důležitým bodem přednášky a praktického workshopu bylo objasnění rozdílu mezi bankovními a nebankovními institucemi a produkty, které tyto společnosti nabízejí. Informace tohoto typu jsou bezpochyby pro mladé účastníky cenné a pro jejich budoucí život více než užitečné.  

Vzácným hostem prvního zahajovacího kurz Regionálního podnikatelského kempu byl úspěšný manažer a podnikatel Ladislav Samohýl ze společnosti Samohýl MB, a.s. Zajímavý osobní příběh mladé účastníky bezpochyby motivoval a naznačil, jak důležité je neustále na sobě pracovat a podnikavě myslet. A to právě i v oblasti finanční gramotnosti. Řeč byla i o baťovském systému řízení a principech podnikání, a to nejen v automobilovém průmyslu. 

„Rád bych panu Samohýlovi poděkoval za skvělou přednášku. Od loňských účastníků vím, že příběhy podnikatelů jsou silné a zajímavé, ale přednáška pana Samohýla mne vážně nadchla“, zmínil Michal, jeden z účastníků.  Absolventi prvního bloku zaměřeného na finanční gramotnost tak mohli být alespoň na chvíli součástí diskuze s doslova symbolem zlínského automobilového businessu.  

„Nelitujeme soboty. Přednášky i workshopy byly fajn a popravdě nás přiměly zamyslet se nad naším vlastním hospodařením. Teď víme, kde má největší trhliny,“ s úsměvem se shodovaly sympatické slečny z patnácti absolventů prvního sobotního bloku.

Fakulty a součásti

Zavřít