Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

FaME má již přes 50 absolventů na Universitě v Huddersfieldu

FaME realizuje společné studijní programy se zahraničními univerzitami, které vedou k získání dvou diplomů bakalářského nebo magisterského stupně zároveň, jeden u nás, druhý na zahraniční univerzitě (tzv. double degree). Jednou z partnerských univerzit FaME je prestižní University of Huddersfield, Huddersfield Business School, ve Velké Británii. Vzájemná spolupráce tedy umožňuje studentům FaME získat dva bakalářské tituly, resp. dva magisterské tituly. Studium je finančně podporováno v rámci programu Freemover. Dva vysokoškolské tituly mohou studenti získat ve standardní době studia a s finanční podporou.

Děkan FaME David Tuček a proděkani Boris Popesko a Bedřich Zimola navštívili v červenci Huddersfield ve Velké Británii. David Tuček k návštěvě řekl: „University of Huddersfield, konkrétně Huddersfield Business School pokládáme za strategického mezinárodního partnera především vzhledem ke spolupráci v řadě evropských vzdělávacích projektů a v současné době pak poskytováním double-degree programů pro magisterský i bakalářský stupně studia.“

Zástupci FaME se zúčastnili slavnostních promocí studentů bakalářských studijních programů, mezi kterými ukončili  v letošním roce dva studenti FaME. S Huddersfield Business School spolupracujeme v organizaci double-degree programů v BSP i MSP už od roku 2004 a celkem v nich vystudovalo více než 50 studentů. V letošním roce ukončí další tři studenti MSP. Promoce se konají v univerzitní kapli, jinak je průběh velmi podobný, jako u nás. Po promocích se uskutečnila schůzka s děkankou HBS Jill Johnes a zástupcem děkanky pro mezinárodní vztahy Johnem Anchorem. Na úvod byly podepsány smlouvy o prodloužení spolupráce v double-degree programech, pak každá strana představila své postavení v zemi a rozvojové záměry do budoucna v oblasti vzdělávací, mezinárodních vztahů a v oblasti vědy a výzkumu. FaME neopomněla zmínit pozici na žebříčku THE z loňského roku, který vydala respektovaná britská společnost Times Higher Education, kde jsme se v žebříčku kvality vysokých škol v oborech zaměřených na obchod a ekonomii umístili nejlépe z českých vysokých škol. V celosvětovém srovnání UTB týkající se obchodu a ekonomie patří příčka 401-500. Podrobně bylo následně diskutováno o možnostech spolupráce ve vědě a výzkumu a podpoře doktorandů, v rámci čehož byly projednány konkrétní možnosti společných výzkumných aktivit a projektů.

Absolvent FaME, Jakub Řehulka, strávil třetí ročník bakalářského studia na Universtiy of Huddersfield. Řehulka uvádí, že to byl pro něj nejlepší a nejpřínosnější rok jeho studií. A pokračuje slovy: „V Anglii se přistupuje ke studiu trošku jinak. Mnohem více se klade důraz na schopnost kriticky hodnotit určitá témata, formulovat si vlastní názory a objektivně o nich diskutovat. Máte méně předmětů, ale větší focus. Učitelé vám dávají rámec a podněty, vy si je nastudujete a pak o nich diskutujete v různých formách. Je to více svobodné učení, ale tak nějak vás to více podněcuje k dalším akcím. Například jádrem předmětu Corporate Business Strategy je studium případových studií, na kterých se demonstrují jednotlivé strategie a teoretické předpoklady na skutečných příkladech z business světa. Fantastický předmět. Kromě Huddersfieldu za skvělou příležitost na FaME považuji možnost studovat téměř jakýkoliv předmět na magisterském studiu v anglickém jazyce se zahraničními studenty i přímo na FaME.“

Fakulty a součásti

Zavřít