UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět

FaME je jediným zástupcem českých institucí v síti MOC (Harvard Business School)

V polovině prosince se děkan FaME David Tuček zúčastnil osobně kurzu Microeconomics of Competitiveness (MOC) přímo na Harvard Business School (HBS). Tento kurz byl ukázkou toho, jakým stylem a jak poskytují vzdělávání právě na HBS a zároveň návodem, jakým způsobem vzdělávací kurz dále nabízet studentům FaME. Naše fakulta nabízí možnost absolvovat kurz Microeconomics of Competitiveness profesora Michaela E. Portera v magisterském stupni studia.

Harvardova univerzita byla založena v roce 1636 a je nejstarší institucí vysokoškolského vzdělávání ve Spojených státech. Univerzita, která sídlí v Cambridge a Bostonu (stát Massachusetts). FaME má s HBS uzavřen kontrakt, v rámci sítě Microecomics of Competitiveness (MOC). „MOC se zabývá konkurenceschopností a hospodářským rozvojem z pohledu mikroekonomie. Zatímco zdravé makroekonomické politiky, stabilní právní a politické systémy a akumulace výrobních faktorů ovlivňují potenciál konkurenceschopnosti, vytváří se bohatství na mikroekonomické úrovni. Kurz se zabývá jak rozvíjejícími se, tak rozvinutými ekonomikami a zkoumá konkurenceschopnost a hospodářskou politiku na národní úrovni, regionální úrovni v rámci národů a na příkladech řady zemí. Zaměřuje se na vládní politiku směrem k ekonomice, stejně jako na důsledky pro podniky, univerzity a další instituce,“ přibližuje děkan David Tuček.

Na základě tohoto členství máme přístup k celé řadě rozličných případových studií, které na HBS zpracovali přední profesoři a pedagogové např. i prof. Michael E. Porter, světoznámý ekonom, výzkumník, autor, poradce, mluvčí a učitel. Během své kariéry na Harvard Business School přišel s řadou ekonomických teorií a strategických konceptů, které objasňují řadu nejnáročnějších problémů, jimž čelí korporace, celé ekonomiky i jednotlivé společnosti. Ve svých knihách, výzkumech a studiích se věnuje konkurenci na trhu a strategii společností i dalším ekonomickým souvislostem. Jeho výzkum získal řadu ocenění a je dnes nejvíce citovaným vědcem v oboru ekonomie a obchodu.

Harvardská univerzita je světovým lídrem vzdělávání a výzkumu, rozvíjí vedoucí postavení v mnoha disciplínách. HBS je jednou z jedenácti součástí Harvardu, která se zabývá ekonomií a managementem. „Na této návštěvě jsem měl také možnost v rámci Evropské sekce MOC – Europe Chapter, projednat s partnery osobně i společně připravovaný projekt COST Action předběžně zaměřený na konkurencceschopnost výrobních podniků,“ upřesňuje děkan David Tuček. Tato cesta byla i další možností jak s dalšími partnery nejen z Evropy, ale i celého světa projednat možnosti, ať již spolupráce ve výměně krátkodobých studentů (Freemover, Erasmus), či možnosti studia v graduovaných BSP, MSP, DSP v angličtině, možnost vytvoření modelu studia s atributy double degree programů na různých úrovních ad. Cesta byla opět příležitostí iniciovat možnou spolupráci, sdílení informací i o konferencích pořádaných jednotlivými institucemi.

Na fotografiích děkan FaME David Tuček s prof. Michaelem E. Porterem

 

Zavřít

Fakulty a součásti