Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

DOPLŇOVACÍ VOLBY ZÁSTUPCŮ FaME DO STUDENTSKÉ ČÁSTI AS FaME UTB VE ZLÍNĚ

Vyhlášení doplňovacích voleb zástupců FaME do studentské části AS FaME

Organizační pokyny pro přípravu a průběh doplňovacích voleb zástupců FaME do studentské části AS FaME pro zbytek funkčního období AS FaME 2017 – 2020 konaných dne 23. září 2020

NÁVRHOVÝ LÍSTEK kandidáta pro doplňovací volby zástupců FaME do studentské části Akademického senátu FaME UTB ve Zlíně pro zbytek funkčního období AS FaME 2017 – 2020

Fakulty a součásti

Zavřít