Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Aktuální informace k nákaze koronavirem COVID-19

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně pečlivě monitoruje situaci týkající se šíření koronaviru COVID-19, pravidelně komunikuje aktuální stav s Krajskou hygienickou stanicí Zlín (KHS) a řídí se jejími doporučeními.

Mimořádné opatření – osobní přítomnost studentů ve školách
Mimořádné opatření – pohyb osob

Aktuální rozhodnutí děkana FaME:

Rozhodnutí děkana související s online výukou v prezenční a kombinované formě studia v období 27. 4. 2020 – 9. 5. 2020
Rozhodnutí děkana FaME č. 5/2020 doplňující RR 8_2020 – Dočasné omezení výuky na UTB ve Zlíně

Aktuální informace z UTB

Důležité informace ze státních institucí

Obecně platná doporučení

České ministerstvo zdravotnictví vydalo tato základní doporučení, která se takřka shodují s těmi nastíněnými Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a evropským i americkým centrem pro kontrolu nemocí:

  • vyhýbat se osobám, které jsou zjevně nemocné
  • dodržovat základní hygienická pravidla
  • používat dezinfekci, pokud jste v kontaktu s lidmi, kteří trpí akutními respiračními potížemi
  • vyhnout se a nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí
  • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tedy při kýchání a kašlání řádně užívat (nejlépe jednorázové) kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží či rukávem, nikoliv rukou samotnou (kapénky se mohou přenést dál)
  • zdravotníci by se měli zvláště dobře chránit, jelikož přicházejí s pacienty nejvíce do styku

Fakulty a součásti

Zavřít