Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Fakultní časopis Journal of Competitiveness (JOC)

Fakultní časopis Journal of Competitiveness (JOC), jehož chod CAEV zabezpečuje, má své místo mezi vědeckými časopisy již 10 let. Za tuto dobu prošel mnoha změnami a významně rozšířil oblast svých čtenářů. V roce 2018 se citace článků vydaných v JOC objevily ve 245 článcích v rámci databáze Web of Science (WoS) a 275 článcích databáze Scopus. Citace byly meziročně navýšeny o 14 % (respektive 22 %). Časopis byl citován na WoS v 76 zemích světa a v 82 zemích v databázi Scopus. Časopis našel své čtenáře na všech světadílech.

Fakulty a součásti

Zavřít