Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Mezinárodní doktorský seminář „IDS 2021“ – změna termínu

S blížícím se termínem konání konference IDS 2021 na MTF STU, organizované pod záštitou pana děkana prof. Ing. Miloša Čambála, CSc. a s podporou projektu „Internacionální Doktorský Seminář (IDS) jako podpora vývoje mezinárodních institucionálních partnerství“, si Vám dovolujeme oznámit změnu termínu konání IDS.

Všechny články a postery, které prošly recenzním procesem, i ty, jejichž recenzování ještě probíhá, zůstávají v evidenci organizačního výboru IDS.

Náhradní termín konání IDS: 27.-28.4.2022

Konference IDS je skvělou příležitostí, jak navázat a obnovit tradici putovních doktorandských seminářů na MTF STU. Cílem IDS je nejen podpořit transfer znalostí mezi výzkumnými institucemi, ale také propojit doktorandy a výzkumníky se zapojených institucí a navázat partnerství do budoucna.

Organizační výbor vynaložil maximální úsilí při organizaci IDS v řádném termínu, avšak vzhledem k přetrvávající pandemické situaci, a v zájmu zachování bezpečnosti a zdraví všech účastníků ze Slovenska i zahraničí, a také s ohledem na naplnění cílů IDS, bylo nezbytné přesunout termín konání na náhradní termín v roku 2022.

Za případné vzniklé komplikace se omlouváme a těšíme se na Vaši účast na konferenci ITS v novém termínu 27.-28.4.2022.

Všechny informace ohledně konání konference najdete na webu IDS: https://www.ids-conference.eu/

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím neváhejte obrátit na: conference@ids-conference.eu

Organizační tým IDS

Fakulty a součásti

Zavřít