Tomas Bata University in Zlín

Department of Industrial Engineering and Information Systems

Reasearch and Development

Research areas within Department of Industrial Engineering and Information Systems for the academic year 2015/16

1. Making models of process parameters and methodology development for optimisation of complex systems within business processes management in global economy

Introduction: The aim of the research purpose is to formulate key parameters of business processes within selected area (industrial production, administration, public administration, health care) that are essential for improving their performance and efficiency. Subsequently, the key correlations of the key parameters stated will be looked for, which will then enable to form a flexible methodology for a continuous optimisation of a process system as a compact unit. A part of the methodology will be combination of the knowledge as well as experience obtained from various types of processes (combination of European, Japanese, US processes) in order to use the methodology for an adequate planning and scheduling of business processes.

2. Improving the performance and productivity of business processes by using business intelligence and information technologies linked to lean business information systems

Introduction: The basis of the research purpose is a detailed analysis of the term business intelligence, a definition of field of activity as well as key parameters from the perspective of a complex performance and productivity improvement of business processes. Then, it is an identification of a process model of business intelligence, a comparative analysis of the existing information technologies and possibilities of using them in the field of a new lean business information system. The result of this is a well-developed model of business intelligence for the areas of production and administration processes within industrial company linked to a strategic and operational management of business processes as a whole.

3. Innovation of products and processes supporting an increase in value added of business processes with the impact on a continuous improving of company competitiveness.

Introduction: The idea of the research purpose is to identify potentials of the selected business processes in connection with present knowledge and experience gained from the implementation of industrial engineering methods and tools for the reason of developing methodology focused on a continuous innovation process in the field of production and administration processes. Such innovations influence greatly even the product innovations undergoing certain production and administration processes. The aim of the research purpose is to develop methodology for reaching an optimal level of value added of business processes available.

4. Methodology development of performance and cost oriented management of e-business processes with use of knowledge management principles

Introduction: The research purpose is to prepare suggestions for more efficient use of e-technologies within planning, management and improvement processes in industrial companies with the impact on optimisation of value added through making use of knowledge management as well as experience gained from the implementation of e-technologies. The goal is to create a process model enabling industrial companies to use or implement e-technologies of their choice in a flexible way. Such procedure shall support functional and productive e-business that will contribute to a radical change in thoughts regarding planning, management and improvement of business performance as well as reaching an ideal cost structure of business processes and products.

Projekty IGA AR 2014/15, 2015/16

IGA/FaME/2014/007, řešitel: Ing. Vlasov Vladyslav, garant: prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.

Téma: Výzkumná analýza kritických faktorů úspěšnosti ovlivňujících efektivní implementaсi Lean Six Sigma

IGA/FaME/2014/008, řešitel: Ing. Hrabal Martin, garant: doc. Ing. David Tuček, Ph.D.

Téma: Kompetenční model vlastníků procesů v systému procesně řízeného vzdělávání

IGA/FaME/2015/020, řešitel Ing. Jakub Chvátal, garant: prof. Ing. Ladislav Buřita, CSc.

Téma: IS TB (Informační systém Tomáše Bati) v odkazu a ve srovnání se stávajícími informačními systémy.

IGA/FaME2015/023, řešitel: Oksana Petrivna Koval, garant: prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.

Téma: Analýza výsledků Lean Six Sigma aplikace pro optimalizaci procesů v byznys centrech (BSC)

IGA/FaME/2015/030, řešitel: Ing. Barbora Dombeková, garant: doc. Ing. David, Tuček, Ph.D.

Téma: Model hodnocení ergonomických zásad v českých podnicích

IGA/FaME/2015/041, řešitel: Ing. Monika Kolková, garant: doc. Ing. Petr Briš, CSc.

Téma: Optimalizace systému řízení kvality ve zdravotnických zařízeních a nastavení kontinuálního zvyšování efektivity pomocí lean managementu

IGA/FaME/2015/043, řesitel: Ing. Tomáš Janů, garant: prof. Ing. Ján Košturiak, Ph.D.

Téma: Řízení a softwarová podpora interních procesů nemocnic v České republice

Publications 2011 – 2015
r. 2011

BOBÁK, Roman. Výrobní a logistická výkonnost podniků gumárenského a plastikářského průmyslu v České republice. 1 Zlín : Česká společnost průmyslové chemie, 2011. 159s. 1. ISBN 978-80-02-02354-8.

BOBÁK, Roman, PIVODOVÁ, Pavlína. Výrobní a logistická výkonnost českých a slovenských podniků. In Sborník přednášek a příspěvků Logistika v teorii a praxi II.. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011, s. 164-169. ISBN 978-80-7454-021-9.

DYTRT, Zdenek, BOBÁK, Roman, DIESSL, Josef, GREGAR, Aleš, MÁLEK, Ondřej, PŘIBYL, Milan, SEIDLER, Jiří, ŠEREK, Radomír, TOMANCOVÁ, Lucie, VANĚK, Jiří, STŘÍTESKÁ, Michaela. Manažerská etika v otázkách a odpovědích. 1 Brno : Computer Press, a.s., 2011. 208s. ISBN 978-80-251-3344-6.

BUŘITA, Ladislav, ONDRYHAL, Vojtěch. Knowledge Management System MENTAL. Cybernetic Letters, 2011, roč. IX., č. SI, s. 1-4. ISSN 1802-3525.

BUŘITA, Ladislav. Knowledge Systems and Distance Learning. In Distance Learning, Simulation and Communication 2011. Brno : Vydavatelské oddělení UO Brno, 2011, s. 41-46. ISBN 978-80-7231-695-3.

BUŘITA, Ladislav, DO, Petr, ONDRYHAL, Vojtěch. Knowledge Base Modeling and Design Procedure. In Proceedings of the 21th European-Japanese Conference on Information Modelling and Knowledge Bases. Tallinn : Tallinn University of Technology, 2011, s. 132-143. ISBN 978-9949-23-119-5.

BUŘITA, Ladislav. Ontology Development as a Software Engineering Procedure. In Digital Information and Communication Technology and its Application. Heidelberg : Springer-Verlag Berlin, 2011, s. 1-8. ISBN 978-3-642-22026-5.

BUŘITA, Ladislav. Knowledge Management – Research and Education. In Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on Engineeering Education. Corgu : WSEAS Press, 2011, s. 62-67. ISBN 978-1-61804-021-3.

ČERNÝ, Jaromír. Ke konkurenceschopnosti regionu. In Sborník recenzovaných příspěvků z Mezinárodní vědecké konference Hradecké ekonomické dny 2011. Hradec Králové : Nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2011, s. 63-67. ISBN 978-80-7435-100-6.

ČERNÝ, Jaromír. The Influence of Triad Participants on the Competitiveness of Regions: the Zlín Region in Europe. In Proceedings of the 6th Conference on Innovation and Entrepreneurship. Aberdeen : Robert Gordon University, 2011, s. 190-196. ISBN 978-1-908272-15-7.

DLABAČ, Jaroslav, PAVELKA, Marcel. Průmyslové inženýrství v organizační struktuře podniku. Úspěch – Produktivita a inovace v souvislostech 2009, 2011, roč. 6, č. 3, s. 6-9. ISSN 1803-5183.

ĎURIŠOVÁ, Libuše. Založit profesní vzdělávání na znalostech nebo zkušenostech?. Lifelong Learning, 2011, roč. 1, č. 1, s. 22-32. ISSN 1804-526X.

ĎURIŠOVÁ, Libuše. Learning by Doing at Masaryk´s Experimental Differential School in Zlin and Its Legacy Today. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011, s. 1-7. ISBN 978-80-7454-013-4.

FERENČÍKOVÁ, Denisa. Information Systems for Production Planning and Scheduling and Their Impact on Business Performance. In Proceedings ot the 5th European Conferences on Information Management & Evaluation. Reading : Academic Publishing Limited, 2011, s. 503-509. ISBN 978-1-908272-13-3.

FRANC, David. THE DEMAND PREDICTION IN MRP BASED ON REGRESSION ANALYSIS. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011, s. 1-9. ISBN 978-80-7454-013-4.

FRANC, David. Informace v řízení skladových zásob v obchodních společnostech. In MEKON The CD of participants reviewed papers from 13th International Conference. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2011, s. 1-9. ISBN 978-80-248-2372-0.

FRANC, David. MIKROEKONOMICKÉ SOUVISLOSTI V INFORMACNÍCH SYSTÉMECH V LOGISTICE. In Sborník příspěvků IV. mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2011, s. 51-59. ISBN 978-80-7248-711-0.

CHOVANEC, Pavel. Selected Issues of Foreing Direct Investments And Policy Implications. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011, s. 1-8. ISBN 978-80-7454-013-4.

CHROMJAKOVÁ, Felicita, RAJNOHA, Rastislav. Řízení a organizace výrobních procesů. 1 Žilina : GEORG, 2011. 138s. ISBN 978-80-89401-26-0.

KLEIN, Tomáš. Human resources and Information Systems. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011, s. 1-5. ISBN 978-80-7454-013-4.

KECLÍKOVÁ, Kristýna, BRIŠ, Petr. Risk management and internal audit in integrated process management of hospitals. E + M (Ekonomie a Management), 2011, roč. 14, č. 4, s. 55-66. ISSN 1212-3609.

NOVÁK, Ivo. Efficient communication between simulation models of manufacturing systems. In Proceedings of the 16th International Business Information Management Association Conference. Kuala Lumpur, Malaysia : IBIMA Publishing, 2011, s. 516-520. ISBN 978-0-9821489-5-2.

NOVÁK, Ivo. Effective interconnection of production system models. In Proceedings of the 16th International Business Information Management Association Conference. Kuala Lumpur, Malaysia : IBIMA Publishing, 2011, s. 945-950. ISBN 978-0-9821489-5-2.

NOVÁK, Ivo. Witness – an efficient tool for increasing productivity and flexibility. In Proceedings of The 17th International Business Information Management Association Conference. Milan, Italy : IBIMA Publishing, 2011, s. 955-963. ISBN 978-0-9821489-6-9.

NOVÁK, Ivo. POSSIBILITIES OF DATA EXCHANGE BETWEEN MODELS OF PRODUCTION. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings. Vienna : DAAAM International Vienna, 2011, s. 1131-1132. ISSN 1726-9679. ISBN 978-3-901509-83-4.

PIVODOVÁ, Pavlína, ŠIŠKOVÁ, Veronika. Mapování toku hodnot jako jeden z nástrojů pro zvyšování konkurenceschopnosti podniku.. In Sborník konference MOPP 2011. Plzeň : 2011, ISBN 978-80-261-0060-7.

PIVODOVÁ, Pavlína, BOBÁK, Roman. The Application of the Industrial Engineering by Means of the Project Management in the Environment of the Manufacturing Companies. Transport&Logistics, 2011, roč. 2011, č. 9, s. 797-802. ISSN 1451-107X.

PIVNIČKA, Michal. Řízení logistických procesů v informačních systémech. In Quaere 2011. Hradec Králové : Magnanimitas, 2011, s. 583-588. ISBN 978-80-904877-3-4.

PIVNIČKA, Michal. The Balanced Scorecard and its Practical Applications in Oracle Balanced Scorecard. In Proceedings ot the 5th European Conferences on Information Management & Evaluation. Reading : Academic Publishing Limited, 2011, s. 540-552. ISBN 978-1-908272-13-3.

ROSMAN, Pavel, BUŘITA, Ladislav. Experience of the Integration of ICT in University Education. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava : Ostravská univerzita, 2011, s. 81-88. ISBN 978-80-7368-979-7.

SEKULOVÁ, Kateřina, ŠIMON, Michal. Risk of musculoskeletal disorders and occupational diseases. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium “Intelligent Manufacturing & Automation: Power of Knowledge and Creativity”. Vienna : DAAAM International Vienna, 2011, s. 777-778. ISSN 1726-9679. ISBN 978-3-901509-83-4.

SEKULOVÁ, Kateřina, ŠIMON, Michal. Working environment and its impact on health of workers in non-productive areas. In Proceedings of the 16th International Business Information Management Association Conference. kuala lumpur : Neuveden, 2011, s. 1936-1941. ISBN 978-0-9821489-5-2.

TEJKL, Radek. Neuromarketing as a Basis for Online Research. In PRE-CONFERENCE PROCEEDINGS of the Special Focus Symposium on 3rd IKS: Information and Knowledge Systems. Zagreb : Univerzity of Zagreb, 2011, s. 143-147.

TUČEK, David, MIKESKA, Martin. The portal solution for support of TBU graduates´ employability in the labour market. In Recent Researches in Circuits, Systems, Control and Signals. Praha : WSEAS Press, 2011, s. 164-169. ISBN 978-1-61804-035-0.

TUČEK, David, BASL, Josef. Using BPM Principles to Increase the Efficiency of Processes in Higher Education in the CR. In WSEAS/NAUN International Conferences. Atény : WSEAS World Science and Engineering Academy and Science, 2011, s. 47-50. ISBN 978-1-61804-024-4.

TUČEK, David, MIKESKA, Martin. The Support of University Graduates´Employability in the Labor Market. In Proceedings of the 6th IASME/WSEAS International Conference on Economy and Management Transformation. Montreux : WSEAS Press, 2011, s. 79-83. ISBN 978-1-61804-053-4.

r. 2012

BOBÁK, Roman, PIVODOVÁ, Pavlína, ŠIŠKOVÁ, Veronika, DVOŘÁKOVÁ, Iva. Inovační procesy a průmyslové inženýrství v českých a slovenských podnicích. In Národní tandemová konference Průmyslové inženýrství – procesní inovace. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2012, s. 5-17. ISBN 978-80-7454-153-7.

BOBÁK, Roman, POLÁKOVÁ, Veronika. Rating of Production and Logistics Performance of Rubber and Plastics Product Manufacters in the Zlin Region and Enterprises of the Plastics Cluster. In Carpatian Logistics Congress 2012. Ostrava : Tanger Ltd., 2012, s. 1-7. ISBN 978-80-87294-33-8.

BUŘITA, Ladislav, DO, Petr, ONDRYHAL, Vojtěch. Knowledge base modeling and design procedure. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 2012, roč. Neuveden, č. 251, s. 331-343. ISSN 0922-6389.

BUŘITA, Ladislav. Approach to teaching of information systems. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava : Ostravská univerzita, 2012, s. 23-29. ISBN 978-80-7464-135-0.

BUŘITA, Ladislav, ROSMAN, Pavel. ICT education for higher competitiveness of the university students. In Proceedings of the 4th International Conference on Computer Supported Education. Porto : SciTePress, 2012, s. 283 – 286. ISBN 978-989-8565-07-5.

BUŘITA, Ladislav. Teaching methodology of information systems. In Proceedings of the 4th International Conference on Computer Supported Education. Porto : SciTePress, 2012, s. 179 – 182. ISBN 978-989-8565-07-5.

BUŘITA, Ladislav, ROSMAN, Pavel. The role of information management and ICT in university education. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava : Ostravská univerzita, 2012, s. 31-39. ISBN 978-80-7464-135-0.

BUŘITA, Ladislav, BROCHETON, Nicolas, BRUGET, Kévin, FERNANDES LOPES, Mathieu. Knowledge Management System based on NATO Military Universities’ cooperation for educational and research support. Cybernetic Letters, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-6. ISSN 1802-3525.

BUŘITA, Ladislav. Transfer of the project MENTAL research results into practice and their further extension. Cybernetic Letters, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-5. ISSN 1802-3525.

BUŘITA, Ladislav, ROSMAN, Pavel. Informatika pro ekonomy a manažery. 4 Zlín : Academia Centrum UTB ve Zlíně, 2012. 188s. ISBN 978-80-7454-228-2.

BRIŠ, Petr, KECLÍKOVÁ, Kristýna. Quality Process Management in Healthcare Facilities. In Proceedings of the 8th European Conference on Management, Leadership and Governance. UK : Academic Publishing International Limited, 2012, s. 66-73. ISBN 978-1-908272-76-8.

BRIŠ, Petr, BRIŠOVÁ, Hana. Corporate social responsibility in the Czech Republic. In Beyond Consumption Phartways to Responsible Living 2nd PERL International Conference. Berlin : Technische Universität Berlin, 2012, s. 189-202. ISBN 978-82-7671-867-6.

ĎURIŠOVÁ, Libuše. Computer Games and Their Use in Education in the Future. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012, s. 1-8. ISBN 978-80-7454-013-4.

DLABAČ, Jaroslav. The methodology for optimization of assembly workplaces with a case study. In Latest Trends in Environmental and Manufacturing Engineering. Vienna : WSEAS Press, 2012, s. 77-83. ISBN 978-1-61804-135-7.

FERENČÍKOVÁ, Denisa. Informační systémy ve výrobní logistice a jejich vliv na zvýšení konkurenceschopnosti podniku. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Logistika v teorii a praxi IV.. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012, s. 155-162. ISBN 978-80-7454-145-2.

FERENČÍKOVÁ, Denisa. Bottleneck Management in Discrete Batch Production. Journal of Competitiveness, 2012, roč. 4, č. 2, s. 161 – 171. ISSN 1804-171X.

FERENČÍKOVÁ, Denisa, NOVÁK, Ivo. Data interchange between different simulation software applications. In Proceedings of the 18th International Business Information Management Association. USA : International Business Information Management

Association, 2012, s. 754-764. ISBN 978-0-9821489-7-6.

FERENČÍKOVÁ, Denisa. Theory of Constraints Based Information Systems in

Production Management. In Proceedings of the 8th European Conference on Management, Leadership and Governance. Cartagena : Academic Publishing International Limited, 2012, s. 474 – 480. ISSN 2048-9021. ISBN 978-1-908272-75-1.

FERENČÍKOVÁ, Denisa, PIVNIČKA, Michal. Computer Applications in Production Management and Their Impact on Company Performance. In Proceedings of the 11th WSEAS International Conference on Data Networks, Communications, Computers (DNCOCO´12), Proceedings of the 5th SWEAS International Conference on Materials (MATERIALS´12). Sliema : WSEAS Press (MT), 2012, s. 68 – 73. ISBN 978-1-61804-118-0.

CHROMJAKOVÁ, Felicita, RAJNOHA, Rastislav. Potentials of Information and Organisational Process Improvement Through Trained Office Staff. Journal of Competitiveness, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 69-82. ISSN 1804-1728.

JUŘIČKOVÁ, Eva, JUŘIČKA, Martin. Measuring Innovations in the Czech Republic nad their Comparison with the European Union sountries. In Proceedings of the 19th IBIMA Conference on Inovation Vision 2020: stainable Growth, Entrepreneurship, and Economic Development. Barcelona : IBIMA Publishing, 2012, s. 780-785. ISBN 978-0-9821489-8-3.

KONČITÍKOVÁ, Gabriela. Tomáš Baťa zakladatel, jako příklad společensky odpovědného podnikatele v systému dobové veřejné správy a jeho odkaz pro současné podnikatelské prostředí. Dialógy: manažment podnikania a vecí verejných, 2012, roč. 7, č. 18, s. 16-27. ISSN 1337-0510.

KONČITÍKOVÁ, Gabriela, KAŠPÁRKOVÁ, Svatava. Baťovský Zlín – Mladé ženy. 1 Žilina : Georg Žilina, 2012. 126s. 1. ISBN 978-80-89401-90-1.

KONČITÍKOVÁ, Gabriela. Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, jako základ CSR a CSV firmy Baťa a.s. v letech 1894 – 1945. Jeho využitelnost a aplikovatelnost v současném podnikatelském prostředí.. Dialógy: manažment podnikania a vecí verejných, 2012, roč. 7, č. 19, s. 28-38. ISSN 1337-0510.

STAŇKOVÁ, Pavla, SASÍNKOVÁ, Martina, KONČITÍKOVÁ, Gabriela. Application of Marketing Communication Tools in Healthcare Organizations Management. In Advances in Finance and Accounting. Praha : WSEAS Press, 2012, s. 38-43. ISSN 2227-460X. ISBN 978-1-61804-124-1.

STAŇKOVÁ, Pavla, SASÍNKOVÁ, Martina, KONČITÍKOVÁ, Gabriela. An analysis of press advertising focused on the health prevention of the company Baťa in the years 1932 – 1942.. In Proceedings of the 19th IBIMA Conference on Inovation Vision 2020: stainable Growth, Entrepreneurship, and Economic Development. Barcelona : IBIMA Publishing, 2012, s. 750-759. ISBN 978-0-9821489-8-3.

STAŇKOVÁ, Pavla, SASÍNKOVÁ, Martina, KONČITÍKOVÁ, Gabriela. Websites as the Boundery Between Advertising and Public Relations.. In Proceedings of the Electronic International Interdisciplinary Conference 2012. Žilina : EDIS, 2012, s. 1-3. ISSN 1338-7871. ISBN 978-80-554-0551-3.

GREGAR, Aleš, KONČITÍKOVÁ, Gabriela. Employees’ Learning and Development Programs as the Part of CSR in Bata Company from 1894 to 1945, as Source of Inspiration for the Current Business Environment. In Proceedings of the 19th IBIMA Conference on Inovation Vision 2020: stainable Growth, Entrepreneurship, and Economic Development. Barcelona : IBIMA Publishing, 2012, s. 760-768. ISBN 978-0-9821489-8-3.

GREGAR, Aleš, KONČITÍKOVÁ, Gabriela. Corporate Social Responsibility in Bata a.s. from 1894 to 1945 and its heritage for the current business environment.. In Advances in Economics, Risk Management, Political and Law Science. Praha : WSEAS Press, 2012, s. 130-135. ISSN 2227-460X. ISBN 978-1-61804-123-4.

KECLÍKOVÁ, Kristýna, BRIŠ, Petr. Systém řízení rizik jako součást IMS ve zdravotnictví. In Sborník přednášek na CD, Konference s mezinárodní účastí Řízená kvalita ve zdravotní a sociální sféře. Ostrava : DTO CZ, s.r.o., 2012, s. 1-3. ISBN 978-80-02-02410-1.

PIVODOVÁ, Pavlína, ŠIŠKOVÁ, Veronika. EFFECT OF LOGISTICS AUDITS ON COMPANIES PERFORMANCE IMPROVEMENT. In Carpatian Logistics Congress 2012. Ostrava : Tanger Ltd., 2012, s. 1-7. ISBN 978-80-87294-33-8.

[34]PIVNIČKA, Michal. Management of Logistics Processes in ERP Systems. In Proceedings of the 19th IBIMA Conference on Inovation Vision 2020: stainable Growth, Entrepreneurship, and Economic Development. Barcelona : IBIMA Publishing, 2012, s. 822-828. ISBN 978-0-9821489-8-3.

PIVODOVÁ, Pavlína, KUDRNA, Jiří. THE MANAGE OF CHANGES AND IMPROVEMENT THROUGH OF SOFT SKILLS. In InvEnt 2012 – Industrial Engineering moves the world (Proceedings of the International Conference). Žilina : Edis – vydavaťelstvo Žilinskej univerzity, 2012, s. 130-135. ISBN 978-80-554-0542-1.

MERKOVÁ, Martina, RAJNOHA, Rastislav, NOVÁK, Petr. Quantitative and qualitative diagnostic methods for measuring the effects of foreign direct investment in terms of the wood-processing industry in the Slovak Republic. Drewno: prace naukowe, doniesienia, komunikaty, 2012, roč. 187, č. 2012, s. 65-88. ISSN 1644-3985

SUJOVÁ, Andrea, RAJNOHA, Rastislav. Evaluation of Competitive Factors in Slovak Wood Processing Enterprises as the Base for Business Performance Management. In Proceedings of the International Conference WoodEMA 2012. Trnava : University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Mass Media Communication, Slovakia, 2012, s. 1-7. ISBN 978-80-8105-374-0.

ROSMAN, Pavel, BUŘITA, Ladislav. Experiences of ICT Integration into University Education. In Conference Proceedings XIV. Annual Internetional Conference, Internet, Competitiveness and Organizational Security. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012, s. 22 – 30. ISBN 978-80-7454-142-1.

SEKULOVÁ, Kateřina. Legislativa jako součást virtuálního světa ergonomie. In Ergonómia 2012…zdravie a produktivita. Žilina : Slovenská ergonomická spoločnosť (SES), 2012, s. 87-92. ISBN 978-80-970974-1-7.

SEKULOVÁ, Kateřina, ŠIMON, Michal. Využití legislativy jako součásti ergonomického nástroje Tecnomatix Jack. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, 2012, roč. 5, č. 3-4, s. 1-7. ISSN 1803-3687.

SEKULOVÁ, Kateřina. Sbližování reálného světa a virtuální reality v oblasti ergonomie. In Collaborative Engineering v inovačním cyklu – Sborník přednášek z mezinárodní konference. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2012, s. 166-174. ISBN 978-80-7372-938-7.

ŠIŠKOVÁ, Veronika, DLABAČ, Jaroslav. The methodology for optimization of assebly workplaces with respect to environmental aspects. In Advances in Economics, Risk Management, Political and Law Science. Praha : WSEAS Press, 2012, s. 323-328. ISSN 2227-460X. ISBN 978-1-61804-123-4.

ŠIŠKOVÁ, Veronika, ŠIMON, Michal. Using of Deming cycle to evaluate climatic conditions at workplace. In Latest Trends in Environmental and Manufacturing Engineering. Vienna : WSEAS Press, 2012, s. 84-89. ISBN 978-1-61804-135-7.

TEJKL, Radek. Neuromarketing as a Basis for Online Research. Croatian Journal Of Education-Hrvatski Casopis Za Odgoj I Obrazovanje, 2012, roč. 14, č. 1, s. 181-186. ISSN 1848-5189.

TUČEK, David, DLABAČ, Jaroslav. Lean Production Systems in Practice. In Proceedings of the 6th International Conference on Applied Mathematics, Simulation, Modelling. Rhodes : WSEAS Press (GR), 2012, s. 161-167. ISBN 978-1-61804-076-3.

TUČEK, David, DLABAČ, Jaroslav. Industrial Engineering in Organizational Structure of Company. In Advances in Economics, Risk Management, Political and Law Science. Praha : WSEAS Press, 2012, s. 158-163. ISSN 2227-460X. ISBN 978-1-61804-123-4.

TUČEK, David, HÁJKOVÁ, Michaela. Business Process Management in practice of Czech companies. In Advances in Finance and Accounting. Praha : WSEAS Press, 2012, s. 164-169. ISSN 2227-460X. ISBN 978-1-61804-124-1.

TUČEK, David, DLABAČ, Jaroslav. How to build up a Lean Production Systems. International Journal of Systems applications, Engineering &Development, 2012, roč. 2012, č. 6, s. 242-250. ISSN 2074-1308.

r. 2013

BOBÁK, Roman, PIVODOVÁ, Pavlína, POLÁKOVÁ, Veronika. Production and Logistics Performance of Czech and Slovak Companies. Journal of Competitiveness, 2013, roč. 5, č. 1, s. 97-107. ISSN 1804-171X.

POLÁKOVÁ, Veronika, BOBÁK, Roman. Priemyselné inžinierstvo ako faktor konkurencie schopnosti výrobných podnikov. 1. Žilina : GEORG, 2013. 121s. ISBN 978-80-8154-051-6.

BRIŠ, Petr. The Issue Of Innovations Management In Czech Companies. In Proceedings of the 6th International Scientific Conference Finance and the performance of firms in science, education, and practice. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2013, s. 136-147. ISBN 978-80-7454-246-6.

BRIŠ, Petr, SVOBODA, Jiří, BRIŠOVÁ, Hana. The Growing Importance of the Practical Application of Corporate Social Responsibility in the Management of Companies in the Czech Republic. Journal of Competitiveness, 2013, roč. 5, č. 2, s. 124-138. ISSN 1804-171X.
BRIŠ, Petr, HRUŠECKÁ, Denisa. Customer Audits as a Quality Control Tool for Both Suppliers and Customers. In Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering. Kuala Lumpur : WASET, 2013, s. 558-561. ISSN 2010-376X.

BRIŠ, Petr, PAVLOVÁ, Karla. Zákaznický audit jako potenciální nástroj řízení kvality. In Sborník přednášek KVALITA 2013. Ostrava – Mariánské Hory : DTO CZ, s.r.o., 2013, s. 1-8. ISBN 978-80-02-02463-7.

BOBÁK, Roman, PIVODOVÁ, Pavlína, POLÁKOVÁ, Veronika. Production and Logistics Performance of Czech and Slovak Companies. Journal of Competitiveness, 2013, roč. 5, č. 1, s. 97-107. ISSN 1804-171X.

POLÁKOVÁ, Veronika, BOBÁK, Roman. Priemyselné inžinierstvo ako faktor konkurencie schopnosti výrobných podnikov. 1. Žilina : GEORG, 2013. 121s. ISBN 978-80-8154-051-6.

BUŘITA, Ladislav. Applications Based on Ontology or Database. Cybernetic Letters, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 1-4. ISSN 1802-3525.

BUŘITA, Ladislav, ONDRYHAL, Vojtěch. Human Resources Preparation for Digital Information Processing. International Journal of Digital Information and Wireless Communication, 2013, roč. 3., č. 3, s. 35-41. ISSN 2225-658X.

BUŘITA, Ladislav. Information Portal MilUNI for Military Universities Cooperation. Cybernetic Letters, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 1-4. ISSN 1802-3525.

BUŘITA, Ladislav. Intelligent software ATOM for knowledge systems development. In Proceedings of the IADIS International Conference Intelligent Systems and Agents 2013,

Praha : IADIS – International Association for Development of the Information Society, 2013, s. 102-106. ISBN 9789728939939.

BUŘITA, Ladislav, ONDRYHAL, Vojtěch. Information Retrieval in Education. In Proceedings The Third International Conference on Digital Information and Communication Technology and its Applications. Ostrava : VSB-Technical University of Ostrava, 2013, s. 140-143. ISBN 978-0-9891305-0-9.

BUŘITA, Ladislav. APPROACH TO TEACHING INFORMATION SYSTEMS – ONE YEAR AFTER. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava : Ostravská univerzita, 2013, s. 66-75. ISBN 978-80-7464-324-8.

BUŘITA, Ladislav. (Distance) Learning for Developing Students’ Creative Abilities. In Proceedings Distance Learning, Simulation and Communication. Brno : Univerzita obrany, 2013, s. 1-6. ISBN 978-80-7231-920-6.

BUŘITA, Ladislav, DO, Petr, ONDRYHAL, Vojtěch. A knowledge system on an ontology in the topic maps format. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 2013, roč. 251, č. 1, s. 9-14. ISSN 0922-6389.

BUŘITA, Ladislav, GARDAVSKÝ, Pavel. Knowledge Systems Applications Based on SW AToM. International Journal of Digital Information and Wireless Communication, 2013, roč. 3, č. 3, s. 48-55. ISSN 2225-658X.

BRIŠ, Petr, HRUŠECKÁ, Denisa. Customer Audits as a Quality Control Tool for Both Suppliers and Customers. In Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering. Kuala Lumpur : WASET, 2013, s. 558-561. ISSN 2010-376X.

CHROMJAKOVÁ, Felicita. Průmyslové inženýrství – Trendy zvyšování výkonnosti štíhlým řízením procesů. 1 Žilina : GEORG, 2013. 116s. ISBN 978-80-8154-058-5.

JUŘIČKOVÁ, Eva, PIVODOVÁ, Pavlína. Venture Capital: Opportunity for the financing of Innovation in the Czech Republic or Unreal Fiction only? In Proceedings of the 6th International Scientific Conference Finance and the performance of firms in science, education, and practice. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2013, s. 302-313. ISBN 978-80-7454-246-6.

PIVNIČKA, Michal. Strategické zaměření kontinuálního zlepšování pomocí metodiky Balanced Scorecard. Auspicia, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 42-46. ISSN 1214-4967.

BUREŠ, Marek, PIVODOVÁ, Pavlína. Comparison of the predetermined time systems MTM-1 and BasicMOST in assembly production. In The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management. Bangkok : IEEE, 2013, s. 1-5. ISBN 978-1-4799-0985-8.

ŠIŠKOVÁ, Veronika, PIVODOVÁ, Pavlína. THE MESUREMENT OF THE HUMAN PERFORMANCE. In 9th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky, UTB ve Zlíně, 2013, s. 1-5. ISBN978-80-7454-248-0.

ROSMAN, Pavel. Aspects of ICT Integration into University Education. In ICTIC – Proceedings in Conference of Informatics and Management Sciences. Žilina : Edis – vydavaťelstvo Žilinskej univerzity, 2013, s. 502-506. ISSN 1339-231X. ISBN 978-80-554-0648-0.

ROSMAN, Pavel. Some Aspects of ICT Integration in Education. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava : Ostravská univerzita, 2013, s. 252-260. ISBN 978-80-7464-324-8.

SAHA, Anusua, BRIŠ, Petr. SYNCHRONIZATION OF GREEN MARKETING COMMUNICATION: A STRATEGIC APPROACH. In Conference proceedings: Multidisciplinary Academic Research 2013. Praha : MAC Prague consulting s.r.o., 2013, s. 1-10. ISBN 978-80-905442-2-2.

ŠIŠKOVÁ, Veronika, JUŘIČKA, Martin. The effect of sound on job performance. In The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management. Bangkok : IEEE, 2013, s. 1-5. ISBN 978-1-4799-0985-8.

ŠIŠKOVÁ, Veronika, DLABAČ, Jaroslav. Environmental Management System as the part of the methodology for optimization of assembly workplaces.. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 2013, roč. 7, č. 4, s. 428-435. ISSN 1998-0140.

TUČKOVÁ, Zuzana, TUČEK, David. Economic Evaluation of the Level of Knowledge Services in Selected OECD Countries. In Proceedings of the 14th European Conference on Knowledge Management. Kaunas : Academic Conference and Publishing International Limited, 2013, s. 732-740. ISSN 2048-8963. ISBN 978-1-909507-38-8.

TUČEK, David, HÁJKOVÁ, Michaela, TUČKOVÁ, Zuzana. Utilization Level Of Business Process Management In Czech Enterprises – Objectives And Factors. E+M. Ekonomie a Management, 2013, roč. 16, č. 2, s. 81-98. ISSN 1212-3609.

TUČEK, David, DLABAČ, Jaroslav. Competence Management in Industrial Engineering Departments in the Czech Republic. In Proceedings of the 14th European Conference on Knowledge Management. Kaunas : Academic Conference and Publishing International Limited, 2013, s. 722-731. ISBN 978-1-909507-38-8.

r. 2014

BOBÁK, Roman, PIVODOVÁ, Pavlína. Rating of Production and Logistics Performance of Rubber and Plastics Product Manufacturers in the Zlin Region and Enterprises of the Plasstics Cluster. In Proceedings of the 1st International Conference on Finance and Economics 2014. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2014, s. 57-67. ISBN 978-80-7454-405-7.

PIVODOVÁ, Pavlína, JUŘIČKOVÁ, Eva, BOBÁK, Roman. Design of Process and Organizational Innovation Application Methodology. In Proceedings of the 9th European Conference on Innovation and Entrepreneurship. Belfast, UK : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014, s. 547-555. ISBN 978-1-910309-47-6.

BOBÁK, Roman. recenzní posudek pro JOC 1x 1/2014. Journal of Competitiveness, 2014.

BRIŠ, Petr, ONDRÁČKOVÁ, Jindřiška. Proposed Model of Management System of Innovation Processes at Technology Parks in the Czech Republic. In Sborník recenzovaných príspěvků z 2. ročníku mezinárodní vědecká konference Ekonomika a řízení podniku ve 21. století. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2014, s. 9-20. ISBN 978-80-248-3520-4.

KOLUMBER, Štefan, BRIŠ, Petr. Improving the Competitiveness of Organizations by Using a Link between Established Quality Management System and Balanced Scorecard. In Proceedings of The 4th International Conference on Industrial Engineering and Operations Management. Novi : IEOM Society, 2014, s. 1982-1989. ISSN 2169-8767. ISBN 978-0-9855497-1-8.

BUŘITA, Ladislav, ROSMAN, Pavel. INFORMATICS AT THE CZECH PUBLIC UNIVERSITIES FOR BACHELOR STUDENTS IN THE BUSINESS PROGRAMS. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava : Repronis Ostrava, 2014, s. 35-44. ISBN 978-80-7464-561-7.

ROSMAN, Pavel, BUŘITA, Ladislav. CONCEPT OF THE COMPUTER SCIENCE COURSE AND SOME ASPECTS OF ICT INTEGRATION INTO EDUCATION. E+M. Ekonomie a Management, 2014, roč. 17, č. 3, s. 169-180. ISSN 1212-3609.

BUŘITA, Ladislav. The Knowledge Engineers Preparation. In Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2014. Celje : ToKnowPress, 2014, s. 615-623. ISBN 978-961-6914-07-9.

CHVÁTAL, Jakub, BUŘITA, Ladislav. The Legacy of Tomas Bata to the Information Processing for the Development of Enterprise.. Journal of Systems Integration, 2014, roč. 5, č. 2, s. 53-64. ISSN 1804-2724.

BUŘITA, Ladislav. Knowledge Management System for Military Universities Cooperation. In Proceedings of 2014 10th International Conference on Communications. Milwaukee : Curran Associates, Inc., 2014, s. 533-536. ISBN 978-1-4799-2385-4.

BUŘITA, Ladislav, ONDRYHAL, Vojtěch. Formation of a Collaborative Society. In Proceedings of the International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases. Kiel : Faculty of Engineering at Kiel University, 2014, s. 71-78. ISSN 2193-6781.

BUŘITA, Ladislav, ONDRYHAL, Vojtěch. Formation of a Collaborative Society. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 2014, roč. 272, č. 1, s. 53-60. ISSN 0922-6389.

BUŘITA, Ladislav. Integrace informačního systému a miniaplikace. Systémová integrace, 2014, roč. 21, č. 4, s. 7-17. ISSN 1210-9479.

HRUŠECKÁ, Denisa. Ergonomic Aspects of Product Development and Innovation. In Proceedings of the 2nd International Conference on Innovation and Entrepreneurship (ICIE-2014). Reading, BERKS : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014, s. 283-288. ISSN 2048-8882. ISBN 978-1-909507-93-7.

HRUŠECKÁ, Denisa. Process Innovation as a Necessary Condition for Successful Implementation of a new Production Planning System. In Proceedings of the 9th European Conference on Innovation and Entrepreneurship. Belfast, UK : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014, s. 514-521. ISBN 978-1-910309-47-6.

HRUŠECKÁ, Denisa. Inventory Management in Small and Medium-Sized Manufacturing Companies and Its Main Dilemmas. In Proceedings of The 4th International Conference on Industrial Engineering and Operations Management. Novi : IEOM Society, 2014, s. 756 – 762. ISSN 2169-8767. ISBN 978-0-9855497-1-8.

PIVNIČKA, Michal, HRUŠECKÁ, Denisa. Possibilities of Using Computer Simulation in Production Process. In Proceedings of The 4th International Conference on Industrial Engineering and Operations Management. Novi : IEOM Society, 2014, s. 1273-1280. ISSN 2169-8767. ISBN 978-0-9855497-1-8.

CHROMJAKOVÁ, Felicita. recenzní posudek pro sborník ICFE 2014 Vietnam – 3x. ICFE 2014, 2014
OPLETALOVÁ, Michaela, JANŮ, Tomáš. IT řešení podpůrných procesů v nemocničních zařízeních. In Průmyslové inženýrství 2014, Mezinárodní studentská vědecká konference, sborník příspěvků. Plzeň : SmartMotion, 2014, s. 131-137. ISBN 978-80-87539-55-2.
JUŘIČKOVÁ, Eva. Innovation’s Dependence on Human Capital in the World’s Most Innovative Countries. In Proceedings of the 2nd International Conference on Innovation and Entrepreneurship (ICIE-2014). Reading, BERKS : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014, s. 120-127. ISSN 2048-8882. ISBN 978-1-909507-93-7.

JUŘIČKOVÁ, Eva. The Role of R&D Expenditures in People’s Innovative Potential. In Proceedings of the 9th European Conference on Innovation and Entrepreneurship. Sonning Common : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014, s. 260-267. ISBN 978-1-910309-47-6.

JUŘIČKOVÁ, Eva. Assessing of Environmental Factors For Innovation. International Bata conference for Ph.D. Students and Young Researchers, 2014,

JUŘIČKOVÁ, Eva. Proposal of Systematic Methodology for the Collection and Evaluation of Data for Standardization Work and Work Operations in Companies Type Automotive. International Bata conference for Ph.D. Students and Young Researchers, 2014,

JUŘIČKOVÁ, Eva. New Methods of Project Application: Advantages and Disadvantages. International Bata conference for Ph.D. Students and Young Researchers, 2014,

JUŘIČKOVÁ, Eva. Crafting Global Competitive Economies: 2020 Vision Strategic Planning. 24th IBIMA Conference, 2014,

PIVODOVÁ, Pavlína, JUŘIČKOVÁ, Eva, BOBÁK, Roman. Design of Process and Organizational Innovation Application Methodology. In Proceedings of the 9th European Conference on Innovation and Entrepreneurship. Belfast, UK : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014, s. 547-555. ISBN 978-1-910309-47-6.

PIVNIČKA, Michal, HRUŠECKÁ, Denisa. Possibilities of Using Computer Simulation in Production Process. In Proceedings of The 4th International Conference on Industrial Engineering and Operations Management. Novi : IEOM Society, 2014, s. 1273-1280. ISSN 2169-8767. ISBN 978-0-9855497-1-8.

RAJNOHA, Rastislav, SLIVKOVÁ, Dana, DOBROVIČ, Ján. Globalizácia a transferové oceňovanie výkonov v nadnárodných spoločnostiach na Slovensku a v krajinách OECD – analytická štúdia a rozhodovací model pre voľbu optimálnej metódy. Ekonomický časopis, 2014, roč. 6., č. 62, s. 609-630. ISSN 0013-3035.

RAJNOHA, Rastislav. recenzní posudek pro JOC 1x 1/2014, 1×4/2014. Journal of Competitiveness, 2014,

RAJNOHA, Rastislav. recenzní posudek pro sborník ICFE 2014 Vietnam – 3x. ICFE 2014, 2014,

TUČEK, David, NOVÁK, Zdeněk. Process Management and Performance Measurement in energy area of Czech production plants. In Proceedings of the the 6th European Conference on Intellectual Capital 2014. Sonning Common : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014, s. 273-282. ISSN 2049-0933. ISBN 978-1-909507-20-3.

TUČKOVÁ, Zuzana, TUČEK, David. Necessity of it and sw support for business process management. (2011) International Journal of Mathematics and Computers in Simulation, 5 (1), pp. 45-52., 2014,

TUČEK, David, TUČKOVÁ, Zuzana, ZÁMEČNÍK, Roman. Business Process Management with Software Support – citace 1. KNOWLEDGE MANAGEMENT AND INNOVATION IN ADVANCING ECONOMIES-ANALYSES & SOLUTIONS, VOLS 1-3 Pages: 1060-1073 Published: 2009, 2014,

TUČEK, David, TUČKOVÁ, Zuzana, ZÁMEČNÍK, Roman. Business Process Management with Software Support – citace 2. KNOWLEDGE MANAGEMENT AND INNOVATION IN ADVANCING ECONOMIES-ANALYSES & SOLUTIONS, VOLS 1-3 Pages: 1060-1073 Published: 2009, 2014,

HRABAL, Martin, TRČKA, Lukáš, TUČEK, David. Process Owner and his Competencies. In Znalosti pro tržní praxi 2014: Média a komunikace v 21. století. Olomouc : Societas Scientiarum Olomoucensis II, 2014, s. 415-428. ISBN 978-80-87533-07-9.

TUČEK, David, HRABAL, Martin. The Role of Human Factor in Business Process Management Projects. In Proceedings of the the 6th European Conference on Intellectual Capital 2014. Sonning Common : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014, s. 264-272. ISSN 2049-0933. ISBN 978-1-909507-20-3.

TUČEK, David, ZÁMEČNÍK, Roman. Řízení a hodnoceni výkonnosti podnikových procesů v praxi (Management and performance evaluation of business processes in practice). Rizeni a hodnoceni vykonnosti podnikovych procesu v praxi (Management and performance evaluation of business processes in practice), 2014,

TUČEK, David, HRABAL, Martin, TRČKA, Lukáš. Procesní řízení v praxi podniků a vysokých škol. 1 Praha : Wolters Kluwer ČR, 2014. 272s. neuveden. ISBN 978-80-7478-674-7.

r. 2015

RAJNOHA, Rastislav, LORINCOVÁ, Silvia. STRATEGIC MANAGEMENT OF BUSINESS PERFORMANCE BASED ON INNOVATIONS AND INFORMATION SUPPORT IN SPECIFIC CONDITIONS OF SLOVAKIA. Journal of Competitiveness, 2015, roč. 7, č. 1, s. 3-21. ISSN 1804-171X.

Faculties and departments

Close