Tomas Bata University in Zlín

Scientific Board

Members

Members of Scientific Board

Chairman

prof. Ing. David Tuček, Ph.D.

External members

 • prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D., Vysoká škola polytechnická Jihlava
 • doc. Ing. Milan Edl, Ph.D., ZČU v Plzni, Fakulta strojní
 • prof. RNDr. Josef Hynek, MBA Ph.D., UHK, Fakulta informatiky a managementu
 • doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D., Paneurópska vysoká škola Bratislava
 • doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, JČU v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta
 • Ing. Martin Pelikán, Ph.D., ČZU Praha, Provozně ekonomická fakulta
 • doc. Ing. Miroslav Plevný, Ph.D., ZČU v Plzni, Ekonomická fakulta
 • prof. Ing. Mária Režňáková, CSc., VUT v Brně, Fakulta podnikatelská
 • doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D., JČU v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta
 • prof. Ing. Juraj Sipko, PhD. MBA, Slovenská akadémia vied
 • doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
 • doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D., SLU v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Ing. Lukáš Výlupek, Ph.D., Arthur D. Little, s.r.o.
 • Ing. Radomír Zbožínek , TAJMAC-ZPS, a.s.
 • prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D., TU v Liberci, Ekonomická fakulta
 • doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Internal members

 • doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
 • prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD., UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • doc. Ing. Roman Bobák, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • Ing. Mojmír Hampl, M.Sc. Ph.D., Česká národní banka
 • Ing. Lubor Homolka, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • doc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc., UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • doc. PhDr. Vnislav Nováček, CSc., UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • Ing. Milana Otrusinová, Ph.D, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • Ing. Přemysl Pálka, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • prof. Dr. Ing. Pavelková Drahomíra, UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • prof. Ing. Petr Sáha, CSc., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • RNDr. Bedřich Zimola, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

Regular guest

 • Ing. Lena Výstupová, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

Faculties and departments

Close