Tomas Bata University in Zlín

Scientific Board

Members

Members of Scientific Board

Chairman

doc. Ing. David Tuček, Ph.D.

External members

prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D., Vysoká škola polytechnická Jihlava
doc. Ing. Milan Edl, Ph.D., ZČU v Plzni, Fakulta strojní
prof. RNDr. Josef Hynek, MBA Ph.D., UHK, Fakulta informatiky a managementu
Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D., Paneurópska vysoká škola Bratislava
prof. Ing. Bohumil Král, CSc., VŠE v Praze, Fakulta financí a účetnictví
Ing. Radomír Lapčík, LL.M., Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo
Ing. Martin Pelikán, Ph.D., ČZU Praha, Provozně ekonomická fakulta
doc. Ing. Miroslav Plevný, Ph.D., ZČU v Plzni, Ekonomická fakulta
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc., VUT v Brně, Fakulta podnikatelská
doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D., JČU v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta
prof. Ing. Juraj Sipko, PhD. MBA, Slovenská akadémia vied
doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D., ČVUT v Praze, Masarykův ústav vyšších studií
doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D., SLU v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Ing. Radomír Zbožínek , TAJMAC-ZPS, a.s.
prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D., TU v Liberci, Ekonomická fakulta
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Internal members

doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD., UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
doc. Ing. Roman Bobák, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc., UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Mojmír Hampl, M.Sc. Ph.D., Česká národní banka
Ing. Lubor Homolka, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
doc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc., UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Mgr. Alena Kolčavová, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
doc. PhDr. Vnislav Nováček, CSc., UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Ing. Přemysl Pálka, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
prof. Dr. Ing. Pavelková Drahomíra, UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
prof. Ing. Petr Sáha, CSc., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
RNDr. Bedřich Zimola, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

Close

Faculties and departments