Tomas Bata University in Zlín

Ing. Petr Konečný

Ing. Petr Konečný

Děkanát FaME-Ref.strat.proj.a propagace
E-mail: p2konecny@utb.cz

Faculties and departments

Close