Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Klíčové oblasti vědy a výzkumu

Společenská odpovědnost firem

  • Tvůrčí odkaz Tomáše Bati
  • Organizování konferencí, kulatých stolů
  • Projekty podpořené v rámci IGA
  • Pořádání Baťovy manažerské školy

Fakulty a součásti

Zavřít