Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Klíčové oblasti vědy a výzkumu

Měření a řízení výkonnosti podniků, organizací veřejné správy, klastrů a regionů

 • Měření a řízení výkonnosti
 • optimalizace procesů
 • benchmarking.

 

VaV projekty:

 • Měření a řízení výkonnosti klastrů (2006-2008), GA ČR
 • Metodika tvorby procesních systémů řízení nákladů a jejich vliv na výkonnost průmyslových firem (2007-2009), GA ČR
 • Hodnocení přínosů vyspělých technologií (2008-2010), GA ČR
 • Optimalizace multidisciplinárního navrhování a modelování výrobního systému virtuálních firem (2008-2011), GA ČR
 • Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků (2009–2011),  GA ČR
 • Využití IAS/IFRS v malých a středních podnicích a jejich vliv na měření výkonnosti (2009–2011), GA ČR
 • Model pro měření výkonnosti klastrových politik ČR/Slovinsko (2010 – 2011), MŠMT, Spolupráce ČR-Slovinsko
 • Faktory ovlivňující on-line nákupní chování na Internetu v prostředí e-commerce na B2C a B2B trzích v ČR (2011-2013), GA ČR
 • Klastrová politika České republiky a jejích regionů pro globální konkurenceschopnost a udržitelný růst (2012-2013), Technologická agentura ČR
 • Rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu měření a řízení výkonnosti podniků, klastrů a regionů (2012-2015), OP Vzdělání pro konkurenceschopnost, Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
 • Determinanty prostorové alokace výdajů kohezní politiky Evropské unie v kontextu hodnocení územních dopadů (2016 – 2017) , GA ČR
 • Metodika tvorby modelu predikce sektorové a podnikové výkonnosti v makroekonomických souvislostech (2016 -2018), GA ČR
 • Metodika na podporu tvorby, aktualizace a hodnocení školních vzdělávacích programů v počátečním vzdělávání v souladu s dobrou praxí strategického plánování (2016 – 2017), Technologická agentura ČR

Projekty pro veřejný sektor:

 • Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2020, Statutární město Zlín
 • Analýza rozpočtu statutárního města Zlína na rok 2011, Statutární město Zlín
 • Internacionalizace klastrů, 2012, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Fakulty a součásti

Zavřít