UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět
Škola hrou

Na FaME využíváme ve výuce simulační hru JA Titan

 

Simulační hra JA Titan je využívána ve výuce předmětu Controlling ve druhém ročníku NMSP. Smyslem hry je vyzkoušet si důsledky různých oblastí rozhodnutí ve firmě v simulovaném tržním prostředí konkrétního odvětví.

Studenti jsou v semináři rozděleni do 2-3 členných týmů a v průběhu deseti období rozhodují (mění v počátku stejně nastavené parametry) o ceně konkrétního produktu, objemu výroby, investicích do marketingu, využití výrobní kapacity nebo jejím rozšíření, o investicích do výzkumu a vývoje a také o výdajích na charitu.

Cílem hry je dosažení co nejlepšího indexu výkonnosti, ve kterém se zobrazuje především hodnota dosaženého hospodářského výsledku. Na základě rozhodnutí zobrazených v zadaných parametrech ceny, produkce a výše jmenovaných výdajů získávají studenti po každém kole zpětnou vazbu v podobě reportů základních ekonomických ukazatelů včetně grafického znázornění výsledků nejen své firmy, ale i výsledků celého odvětví, což je má přimět ke zhodnocení vhodnosti či naopak nesprávnosti realizovaných kroků.

Hlavním smyslem hry je praktické procvičení základních ekonomických úvah mezi kategoriemi nákladů, výnosů, zisku, výrobkové marže, využití kapacit, tržním podílu a jiných. Po skončení hry zpracovávají studenti za celý tým krátký report jednotlivých období, který má stručně a výstižně okomentovat realizovaná rozhodnutí a především analyzovat příčiny negativního vývoje indexu výkonnosti, respektive vyzdvihnout období dobrých výsledků a dát do souvislosti se zvoleným rozhodnutím o změně ceny, objemu produkce, navýšení kapacity apod.

 

 

Licenci ke hře poskytla společnost Junior Achievement, o.p.s.

http://jacr.cz/o-junior-achievement/kdo-jsme.aspx

Zavřít

Fakulty a součásti