Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Přípravný kurz k PŘ do MSP

PŘÍPRAVNÝ KURZ
PRO ZÁJEMCE O STUDIUM
NA FAKULTĚ MANAGEMENTU A EKONOMIKY

Cílem kurzu je vyrovnat znalosti uchazečů a vytvořit příznivé předpoklady pro úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek a studia do magisterských studijních programů na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY, ROZSAH A DATUM VÝUKY:

Mikroekonomie – 6 hodin  výuka- sobota 16. 5. 2020 – 8.00 – 14.00,
Makroekonomie – 6 hodin výuka- sobota 2. 5. 2020 – 8.00 – 14.00

Cena kurzu: 1 200,- Kč

Všeobecné pokyny

Kurz se bude otvírat v případě minimálního počtu 15 účastníků. Uzávěrka přihlášek je do 17. 4. 2020.
Po tomto termínu vám budou vystaveny a na e-mail zaslány faktury pro platbu kurzovného. Platba faktury bude možná pouze bezhotovostním převodem na číslo uvedeného účtu. Variabilní symbol uvádějte prosím číslo faktury.

V případě dotazů se kontaktujte na: studium-ks@fame.utb.cz

Přihlašovací formulář

Fakulty a součásti

Zavřít