UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Přípravný kurz k PŘ do MSP

PŘÍPRAVNÝ KURZ
PRO ZÁJEMCE O STUDIUM
NA FAKULTĚ MANAGEMENTU A EKONOMIKY

Cílem kurzu je vyrovnat znalosti uchazečů a vytvořit příznivé předpoklady pro úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek a studia do magisterských studijních programů na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY, ROZSAH A DATUM VÝUKY:

Mikroekonomie 6 hodin – pátek 12. 4. 2019
Makroekonomie 6 hodin – pátek 26. 4. 2019

Cena kurzu: 1 200,- Kč

Všeobecné pokyny

Kurz se bude otvírat v případě minimálního počtu 15 účastníků. Uzávěrka přihlášek je do 29. 3. 2019.
Po tomto termínu vám budou vystaveny a na e-mail zaslány faktury pro platbu kurzovného. Platba faktury bude možná pouze bezhotovostním převodem na číslo uvedeného účtu. Variabilní symbol uvádějte prosím číslo faktury.
12. 4. 2019 od 13 – 14h proběhne registrace účastníků, prosíme o včasný příchod.
V případě dotazů se kontaktujte na: studium-bsp-ps@fame.utb.cz

Přihlašovací formulář

 

Zavřít

Fakulty a součásti