UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Praktické informace

Studium s hendikepem

Fakulta managementu a ekonomiky podporuje péči o studenty se specifickými vzdělávacími potřebami a postupně realizuje systém, který vede k vyrovnání příležitostí ke studiu u uchazečů a studentů s různými druhy zdravotního postižení.

Daří se nám poskytovat stále širší služby lidem se zdravotním postižením, nejčastěji s postižením zraku či sluchu. Zázemí na naší fakultě naleznou také studenti s tělesným postižením nebo studenti a uchazeči se specifickými poruchami učení a s poruchami či obtížemi v komunikaci.

Většina prostor fakulty, přednáškových a seminárních místností je upraveno tak, aby umožňovaly bezbariérový přístup.

Zavřít

Fakulty a součásti