Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu

Baťova manažerská škola

Kurzy Baťovy manažerské školy se konají dvakrát ročně pravidelně od roku 2010 v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a ve spolupráci s Obuvnickým muzeem ve Zlíně. Lektory kurzů jsou renomovaní odborníci z akademické i firemní praxe.

Jednotlivé části kurzu přináší posluchačům informace o současných moderních metodách řízení, ale nabízejí také přehled o řízení ve firmě BAŤA, a. s. v období do roku 1939 a zhodnocení možností využití principů tohoto systému řízení v současných podmínkách. V rámci kurzu vedle přednášek jsou využity i formy seminářů, případových studií a pracovních diskusí. Prostor je rovněž pro analýzu a řešení vlastních manažerských témat jednotlivých účastníků kurzu. Účastníci po absolvování kurzu obdrží certifikát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Více informací zde.

 

Fakulty a součásti

Zavřít