Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Strategické projekty a propagace

Aktivní vyhledávání možností zapojení fakulty do projektů strategického rámce, a to jak v oblasti vzdělávací, tak v oblasti vědecké, popř. investiční, to je to, čemu se věnujeme.

Referát strategických projektů v současné době zajišťuje koordinaci projektů a úspěšné naplnění stanovených cílů u projektů typu Horizon2020, projektů ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů v programovém období 2014 – 2020. Důležitým aspektem v činnosti projektového oddělení FaME je prioritizace mezinárodních projektů a podpora tvorby mezinárodní sítě partnerů podobné vědecké orientace.

Referát propagace se stará o komunikaci se všemi cílovými skupinami tak, aby všichni věděli vše potřebné.

Fakulty a součásti

Zavřít