Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
aktuality

Milé loučení s vedoucí studijního oddělení – naší Liduškou

V pátek 22. 7. 2022 po promocích čekalo na Mgr. Ludmilu Veselou, vedoucí studijního oddělení FaME, které u nás minimálně mezi zaměstnanci neřekne jinak, než Liduška, milé překvapení. Vzhledem k jejímu odchodu do penze se s ní přišli rozloučit všichni kolegové, spolupracovníci z celé fakulty a také talárované vedení FaME.

„Krásně to vyšlo, budu mít hezkou fotku“, usmívala se při předávání dárků sama oslavenkyně, která na Fakultě managementu a ekonomiky působila celkem jedenadvacet let.

Štafetu vedoucího studijního oddělení od 25. 7. 2022 tak převzala Ing. Kateřina Drimlová, DiS.

„Přejeme Lidušce hlavně pevné zdraví. Budeme rádi, když zůstaneme i nadále v kontaktu,“ uzavřel přání děkan fakulty prof. Ing. David Tuček, Ph.D.

 

Fakulty a součásti

Zavřít