UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět

Fakultní kolo SVOČ

Studentská vědecká a odborná činnost

15. ročník soutěže

Cílem soutěže je prezentace vědeckých výsledků našich studentů. V rámci soutěže studenti pod vedením školitele zpracují příspěvek, který poté prezentují před odbornou komisí a svými kolegy. Cílem soutěže je mimo jiné také prohloubit spolupráci mezi studenty a pedagogy a také případně připravit studenty na doktorské studium. V minulých letech jsme pro soutěžící měli připraveno množství hodnotných cen, jak již hmotných, tak také finančních. Ti nejlepší dostali např. 3 denní stáž ve firmě NWT v Londýně, power banku, poukaz na ubytování v hotelu, roční předplatné časopisu Ekonom či knihy. Vítězové soutěže mají také každoročně možnost se zúčastnit podobné soutěže konané ve Zvolenu.

Konání fakultního kola SVOČ…………16. 4. 2019

 

 

Zavřít

Fakulty a součásti