Tomas Bata University in Zlín

Senior lecturer

JUDr. Miloš Matula, CSc.

Department of Regional Development, Public Sector Administration and Law
E-mail: matula@utb.cz Mobile: +420 602 315 579 TEL: +420 576 032 848 Office:
U2/332

Zaměření vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti: ústavní a správní právo, státověda a správní věda, zejména otázky funkcí veřejné správy, reformy veřejné správy, ústavní a zákonné regulace činnosti územní veřejné správy, decentralizace a územního uspořádání výkonu veřejné moci.


Teaching

Consulting hours

Sudý pátek 14.00 -16.00 hod. V době výuky. Dále možná dohoda termínu na mobilu.

Curriculum vitae

Education

1975-1983: Ústav státu a práva AV ČR Praha, CSc.

1976: Právnická fakulta UK Praha, JUDr.

1970-1975: Právnická fakulta UK Praha, Absolvent

Internships and study stays

1996: University od Columbia New York, studijní pobyt

1990-1991: Universität München, Hochschule für Verwaltungswissenschaften, Speyer,  studijní pobyt

1998: Yliopisto (univerzita) Rovaniemi,  studijní pobyt

Process of employment

2010-dosud: Vysoká škola ekonomická, Fakulta národohospodářská (částečný úvazek od r. 1992)

2001-dosud: Univerzita Tomáše Bati Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky

1998-2001: Ministerstvo vnitra ČR Praha (dosud částečný úvazek)

1995-1998: Právnická fakulta ZČU Plzeň (dosud částečný úvazek)

1975-1995: Ústav státu a práva AV ČR Praha (dosud spolupráce)

Membership of expert organizations

Místopředseda akreditační komise pro vzdělávání ve veřejné správě Ministerstva vnitra ČR (2003-2011),

Člen pracovní skupiny pro otázky zvláštní odborné způsobilosti ve veřejné správě Ministerstva vnitra ČR (dosud),

Vedoucí autorského kolektivu učebního textu Evropská dimenze veřejné správy (RENTEL 2007),

Konceptor vzdělávacího programu evropská dimenze veřejné správy (RENTEL, 2007)

Lektor Institutu pro místní správu Benešov a Institutu pro veřejnou správu Praha (průběžně v uplynulém období),

Lektor ve vzdělávacích kursech, m.j. Český komitét pro vědecké řízení, Institut celoživotního vzdělávání Havířov – pobočka Praha (průběžně v uplynulém období)

Membership of bodies

Člen komise pro státní rigorózní zkoušky v oboru správní právo na Právnické fakultě MU Brno,

Člen, resp. místopředseda komisí pro státní zkoušky v oborech veřejné správy na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze a na Právnické fakultě ZČU v Plzni,

Školitel v doktorském studiu na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze,

Člen komise Ministerstva vnitra pro úřednické zkoušky ve státní službě, služebním oboru Systém veřejné správy.

Faculties and departments

Close