Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
ředitel caev

prof. Ing. Jaroslav Belás, Ph.D.

Ústav podnikové ekonomiky
E-mail: belas@utb.cz TEL: +420 576 032 418 Kancelář:
U2/428B

Venuje sa problematike komerčného bankovníctva a podnikovej ekonomiky.


Výuka

Konzultační hodiny

Streda 10.00-12.00

Životopis

Vzdělání

Životopis

 

Meno a priezvisko:                        Jaroslav Belás

Akademický titul:                          Ing.

Vedecko-akademická hodnosť:    PhD.

Vedecko-pedagogická hodnosť:   profesor

Dátum narodenia:                          9.7.1960

Miesto narodenia:                          Považská Bystrica

Adresa:                                            Dedovec 1841/359,

017 01 Považská  Bystrica

Telefón:                                            0903 446 776

Mail:                                                 belas111@gmail.com

 

Vzdelanie, tituly:

 • 1.5.2015 – UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, vedecko – pedagogický titul profesor pre odbor Management a ekonomika podniku
 • 10.3.2010 – UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, priznaný vedecko – pedagogický titul docent pre odbor Management a ekonomika podmiku
 • 20.12.2005 – NHF, Ekonomická univerzita Bratislava, priznaný vedecko – pedagogický titul „hosťujúci docent“ v odbore Financie, bankovníctvo a investovanie
 • 18.11.1999 – NHF,  Ekonomická univerzita, Bratislava, udelená  vedecko – akademická hodnosť „Philosophie doctor“ (PhD.) vo vednom odbore Financie
 • 20.6.1983 – FNH, Vysoká škola ekonomická v Bratislave, priznaný titul Ing. v študijnom odbore Financie
 • 1975 – 1979 Gymnázium v Považskej Bystrici
 • 1966 – 1975 Základná škola v Považskej Bystrici

 

Doterajšia prax:

 • od 1.9.2010 – UTB, FAME, odborný asistent
 • od 1.9.2001 doteraz: Ing. Jaroslav Belás – CONSULTING, podnikanie na základe živnostenského oprávnenia
 • od 7.1.2013 doteraz: Paneurópska vysoká škola Bratislava, Fakulta ekonómie a podnikania, odborný asistent na polovičný úväzok
 • 1998 do 2011: Ekonomická univerzita Bratislava, Národohospodárska fakulta, Katedra bankovníctva a MF, odborný asistent
 • od 1.9.2004 – 28.2.2007: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne,   FSEV, Katedra manažmentu, odborný asistent
 • 21.12. 1999 – 30.5. 2001: IRB, a.s. Bratislava, funkcia: člen predstavenstva a viceprezident banky
 • 1.11.1992 - 21. 12. 1999: VÚB, a.s. Bratislava, funkcia: riaditeľ odboru vkladových produktov
 • 1.1.1990 – 31.10.1992: VÚB, a.s., pobočka Považská Bystrica, funkcia: vedúci úseku bankových služieb
 • 1.8.1983 – 31.12.1989: ŠBČS, pobočka Považská Bystrica, funkcie: úverový referent, vedúci oddelenia, vedúci prevádzkového odboru

 

 

 

 

Prednášková a lektorská činnosť:

 • externý spolupracovník Bankového inštitútu vysoká škola Praha od roku 2006 do roku 2011
 • Inštitút bankového vzdelávania NBS, od roku 1997 do roku 2004 konzultant v    distančnom štúdiu a externý lektor pre vstupné burzy pre pracovníkov bánk.

 

 

Ďalšie vedecké a odborné aktivity:

 • autor 14 vedeckých výstupov na Web of Science (20 citácií, HI=3) a na 20 vedeckých výstupov na Scopuse (21 citácií, HI= 3)
 • člen VR Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ Bratislava
 • tajomník VR vydavateľstva Georg Žilina
 • člen redakčnej rady v časopise Economics & Sociology (Scopus – Poľsko), Journal of International Studies (Poľsko) a International Journal of Entrepreneurial Knowledge (Erih Plus, Česká republika)
 • recenzent v časopisoch: E+M, International Journal of Entrepreneurship and Small Business (Scopus – Francúzsko), Acta VŠFS (český recenzovaný časopis), Journal of Competitiveness,
 • vedúci a oponent dizertačných, diplomových a bakalárskych prác a člen skúšobnej komisie na štátnych záverečných skúškach na UTB v Zlíne, Ekonomickej univerzite v Bratislave, BIVŠ Praha a PEVŠ Bratislava

 

 

Jazykové znalosti:

 • anglický jazyk – aktívne
 • nemecký jazyk – pasívne
 • ruský jazyk - pasívne

 

 

 

V Považskej Bystrici dňa 10.12.2015                           prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD., v.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členství v orgánech

 • Vědecká rada Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, člen od 2016.

Fakulty a součásti

Zavřít