Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
ODBORNÁ ASISTENTKA

Ing. Miroslava Dolejšová, Ph.D.

Ústav statistiky a kvantitativních metod
E-mail: dolejsova@utb.cz TEL: +420 576 032 845 Kancelář:
U2/534B

Výuka

Konzultační hodiny

Pondělí 16.00-18.00, po dohodě emailem

Životopis

Vzdělání

  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, obor Řízení a ekonomika podniku, doktorské studium
  • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, obor Systémové inženýrství a informatika, Ing.
  • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, obor Národohospodářství , Ing.

Průběh zaměstnání

  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav statistiky a kvantitativních metod

Fakulty a součásti

Zavřít