UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět
Barcamp

Zlínský barcamp 2018

Ve dnech 20. a 21. dubna se uskutečnila dvoudenní akce zaměřená na podnikání pořádaná Fakultou managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně. V rámci prvního dne se uskutečnily dva kulaté stoly, kde byla diskutována témata „Vzdělávání k podnikání a propojení s praxí, příklady dobré praxe“ a „Vzdělávání k podnikání jako metoda inkluze migrantů“.

K prvnímu stolu byli pozváni zástupci jak akademické obce, např. z TU Liberec, VŠB Ostrava, ale také z dalších vzdělávacích organizací, jako např. Junior Achivement Czech, zástupce projektu Podnikni to!, dále také europoslankyně Ing. Michaela Šojdrová a také zástupci podnikatelských inkubátorů TIC Zlín a UPPER.

V rámci diskuze byla představená metodika výuky podnikání na vysokých školách, která byla vytvořená Fakultou managementu a ekonomiky, a která je dále využitelná i na evropské úrovni. V této souvislosti byla diskutována a řešena problematika výuky podnikání na vysokých školách jak obecně, tak byly také vzájemně vyměňovány konkrétní zkušenosti a poznatky. Závěrem byla konstatována potřeba vytvoření širší platformy, v rámci které by docházelo k pravidelným setkáním a řešením aktuálních problémů v oblasti vzdělávání v podnikání.

Druhého tematického stolu se zúčastnili zástupci z oblasti řešení migračních otázek a potřeb migrantů při adaptaci v ČR. V diskuzi byla řešena celá škála problematických oblastí s návazností na možnosti zapojení migrantů do širšího vzdělávacího procesu. Řešily se témata jak legislativní, tak i kulturní, socioekonomické a další. Ve většině případů však účastníci narazili právě na bariéry především v oblasti legislativy a byrokracie.

Druhý den byl věnovaný konferenci s názvem „Zlínský Barcamp“,  jednalo se o první český barcamp zaměřený na podnikání. Samotné téma mělo velký ohlas a svou přednášku přihlásilo celkem 47 zajímavých osobností. Prostory umožnily realizovat celkem 18 přednášek a workshopů. Barcamp znamená volnou formu konference, kdy se přihlásí kdokoliv se svým tématem a účastníci hlasují o tom, které přednášky budou chtít slyšet. Zájem byl velký a registrovaní zájemci nakonec hlasováním vybrali zajímavé přednášky. Okruhy se dotkly témat, jako je podnikání při škole, marketing pro weby a sociální sítě, osobní rozvoj a psychologie. Většina přednášek byla založena na zkušenostech osobních i profesních, a to je právě ten aspekt, který stále láká nadšence na barcampy: dozvědět se zkušenosti zajímavých osobností, které nemusí být tolik známé, a možná právě proto je jejich přednáška natolik unikátní a obohacující.
Akce byla realizována v rámci projektu Erasmus + „Pilot project: Entrepreneurship education for University students“ s číslem 2016-1-CZ01-KA203-023873.

Fotogalerii najdete na https://photos.app.goo.gl/PzC4DGOskFUDEF5v2

Zavřít

Fakulty a součásti