UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět

Zástupci vedení FaME jednali na univerzitách v Číně o budoucí spolupráci

V polovině května vyjela delegace zástupců VŠ z ČR na cestu po univerzitách v Číně, aby jednala o vzájemné spolupráci. Naší fakultu zastupovali děkan FaME David Tuček a proděkan pro mezinárodní vztahy Bedřich Zimola. V delegaci byla za ČR také zastoupena Univerzita Karlova a Západočeská univerzita v Plzni.

Česká delegace navštívila například Beijing Town hall, Office for International Cooperation, kde bylo dohodnuto uzavření smlouvy o přijímání studentů na pracovní stáž v rámci programu Freemover. V rámci cesty se zástupci FaME setkali také s prezidentem a zástupci Hebei GEO University v Shijiazhuangu. Dle slov Bedřicha Zimoly setkání probíhala na všech univerzitách v Číně dle podobného scénáře. Nejprve se všechny instituce v prezentacích představily a nabídly konkrétní možnosti spolupráce. Nabídka spolupráce ze strany FaME pro partnery v Číně se týkala těchto témat: spolupráce ve výměně krátkodobých studentů (Freemover, Erasmus+ KA 107 mobilita studentů a učitelů), možnost studia v graduovaných BSP, MSP, DSP v angličtině, možnost vytvoření modelu studia s atributy double degree programů na všech úrovních v jednotlivých krocích- porovnání studijních programů, stanovení podmínek pro udělení diplomu na obou institucích, jednání o spolupráci ve výzkumu a následně v publikacích – dojde k vzájemné výměně výzkumných oblastí, hledání společných oblastí, pak pokračování v peer-to-peer spolupráci výzkumných pracovníků.

Instituce budou iniciovat možnou spolupráci, sdílení informací o konferencích pořádaných jednotlivými institucemi. Delegace navštívila také Hebei Foreign Studies University, zde se konala jednání o možnostech rozšíření spolupráce i na FaME, tato univerzita již s UTB spolupracuje. Delegace z ČR dále navštívila Tianjin University of Finance and Economics a Tianjin Technical University, Jinan University v Guangzhou, Hunan Normal University v Changsha, vedení této university přijalo pozvání na návštěvu koncem července do Zlína. Naše delegace jednala o spolupráci také v East China Normal University. Čínské univerzity projevily skutečný zájem spolupracovat, jedna připravená smlouva byla podepsána na místě, dvě byly nabídnuty čínskými univerzitami (Hunan a Jinan), ostatním čínským partnerům bude nabídnuta smlouva UTB.

Zavřít

Fakulty a součásti