Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Jsme nejlepší českou vysokou školou v ekonomických oborech

Kdo hledá nejlepší vysokou školu v Česku v ekonomických oborech, měl by zamířit na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).  V žebříčku kvality vysokých škol pro rok 2020, v oblasti Business and Economics, který v listopadu vydala respektovaná britská společnost Times Higher Education, se naše univerzita umístila v celosvětovém srovnání na příčce 401-500 v oborech Business and Management a Accouting and Finance. Obhájili jsme tak loňské hodnocení nejlepší pozice z českých vysokých škol v těchto oborech.

2. kolo přijímacího řízení 1. 6. – 15. 7. 2020

Přihlásit se na FaME můžete ještě ve druhém kole, které bude brzy otevřeno, BSP i MSP v termínu 1. 6. – 15. 7. 2020 přijímáme pouze elektronické přihlášky z webové adresy: www.eprihlaska.utb.cz.

Bakalářské studijní programy:

  • Přijímací zkoušku v prvním i druhém kole přijímacího řízení lze prominout vítězům celostátních olympiád v České nebo Slovenské republice v oborech ekonomie nebo matematika (umístěným jednotlivcům na 1. – 20. místě) doložené úředně ověřeným certifikátem.
  • Přijímací zkoušku ve druhém kole lze prominout uchazečům, kteří absolvovali NSZ nebo NPS v termínech 12. 2019, 8. 2. 2020, 7. 3. 2020, 4. 4. 2020, 1. 5. 2020, 23. 5. 2020, 27. 6. 2020 a 11. 7. 2020 a dosáhli percentilu 40 a více.

Studijní programy

Magisterské studijní programy:

Ke studiu budou přijati a zapsáni podle § 48 Zákona všichni uchazeči, kteří si podali ve stanovených termínech pro první nebo druhé kolo přijímacího řízení přihlášku ke studiu do magisterských studijních programů Fakulty managementu a ekonomiky a řádně ukončili předchozí bakalářské studium.

Studijní programy

Obor Průmyslové inženýrství v magisterském stupni 2. kolo přijímacího řízení nemá otevřeno.

Podej si přihlášku k nám!

Naše fakulta stále inovuje nabídku studijních programů, zde najdete brožurku s aktuálním popisem oborů:

Časopis FaME speciál Naše obory

Nejlepší obrázek o tom, co si z naší fakulty můžete odnést, si uděláte po přečtení speciálního čísla našeho časopisu Rozhovory s našimi absolventy, který najdete ke stažení zde:

FaME časopis speciál Rozhovory s našimi absolventy

Ekonomické obory jsou na UTB vyučovány na Fakultě managementu a ekonomiky. Ta spolupracuje s řadou vysokých škol po celém světě. Její posluchači mohou během studia využít řady nadstandardních možností rozvoje. Například mohou získat titul také na partnerské britské univerzitě v Huddersfieldu, v magisterském studiu pak mohou absolvovat kurz Firms and Competitiveness, který probíhá již několik let ve spolupráci s americkou Harvard Business School v Bostonu. Fakulta organizuje také speciální program pro nadané studenty a aktivně rozvíjí jejich manažerské a praktické kompetence s důrazem na propojení s praxí.

Studenti v rámci projektu absolvují praxi ve firmách a s manažery firem se setkávají také na přednáškách. Vzhledem k tomu, že UTB se profiluje jako podnikatelská univerzita, nabízí fakulta prestižní kurz Podnikatelské akademie, který formuje dovednosti studentů k jejich ekonomické samostatnosti a schopnosti reálně podnikat.  Pro lidi z praxe nabízí fakulta vzdělávání např. prostřednictvím projektu Baťova manažerská škola. Mimoto spolupracuje fakulta na řadě projektů s prestižními pracovišti, například s Anglia Ruskin University Cambridge na projektu Horizon 2020 apod.

V žebříčku kvality vysokých škol pro rok 2020, v oblasti Business and Economics, který v listopadu vydala respektovaná britská společnost Times Higher Education, se naše univerzita umístila v celosvětovém srovnání na příčce 401-500 v oborech Business and Management a Accounting and Finance. Obhájili jsme tak loňské hodnocení nejlepší pozice z českých vysokých škol v těchto oborech.

Na naší fakultě propojujeme teorii a praxi, vyučujeme podnikání, šíříme odkaz Tomáše Bati.

Nabízíme kvalitní vzdělání.

Podej si přihlášku k nám!

Aktuální směrnice k přijetí najdete zde:

BSP: https://fame.utb.cz/mdocs-posts/sd-10-2019-uplne-zneni-dodatek-2/

MSP: https://fame.utb.cz/mdocs-posts/sd-09-2019-uplne-zneni-dodatek-2-2/

Videa:

 

Další videa FaME najdete zde.

 

Fakulty a součásti

Zavřít