UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět

Projekt „Pilot project: Entrepreneurship Education for University Students

Projekt „Pilot project: Entrepreneurship Education for University Students (2016-1-CZ01-KA203-023873) financovaný z programu Erasmus +, který se realizoval na Fakultě managementu a ekonomiky během let 2016-2018 byl ukončen. Jeho hlavním cílem bylo posílit a rozvíjet podnikatelské dovednosti vysokoškolských studentů. V rámci projektu byly definovány tři základní výstupy: metodika pro výuku podnikání, případová studie implementace výuky podnikání, sebehodnotící nástroj a mezinárodní certifikát.

Hlavním výstupem projektu byla tvorba metodiky, která vznikla jak v české tak anglické verzi. Otestování této metodiky probíhalo v rámci předmětu Podnikatelská akademie 1, 2, která je nabízena pro všechny studenty UTB. Otestování proběhlo na dvou skupinách studentů. Další výstup je případová studie, která je dostupná v podobě videa i interaktivního dokumentu taktéž v anglické a české verzi. Studie popisuje implementaci a problémy spojené se zavedením výuky podnikání na vysoké škole. V rámci posledního výstupu, vznikla mobilní aplikace pro otestování předpokladů proto stát se podnikatelem. Zároveň také vznikl certifikát, který mohou studenti získat po úspěšném absolvování kurzu. Více informací o projektu a výstupy naleznete na stránkách http://www.businesseducation.cz/.

Zavřít

Fakulty a součásti