UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět
Zápis

Předběžné zápisy pro akademický rok 2018/19 a zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2018/19

14. 8. 2018 – 30. 8. 2018 Předběžný zápis na zimní semestr
6. 9. 2018 – 7. 9. 2018 Elektronický zápis do vyšších ročníků
8. 1. 2019 – 23. 1. 2019 Předběžný zápis do letního semestru

Podrobnější informace:

Rozhodnutí děkana FAME č. 5/2018
Předběžné zápisy pro akademický rok 2018/19 a zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2018/19

 

Zavřít

Fakulty a součásti