UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět

Pozvánka na přednášku Budgeting a forecasting v praxi

Vážené studentky, vážení studenti,

dovoluji si vás pozvat na přednášku odborníka z práce Ing. Richarda Netopila, která proběhne v rámci předmětu Manažerské účetnictví II (MUPE/PMAU2).

Téma: Budgeting a forecasting v praxi

Přednáška se uskuteční dne 10.10.2018  v posluchárně 335/U1 od 14 hod.

Těším se na vaši účast

doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D.

proděkan pro tvůrčí činnosti a spolupráci s praxí

Fakulta managementu a ekonomiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 

Zavřít

Fakulty a součásti