Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Ohlédnutí za DOKBAT 2019


15. Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky

Ve dnech 6. a 7. listopadu 2019 se Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně stala místem setkání mladých vědeckých pracovníků a studentů magisterských a doktorských studijních programů z různých koutů světa. Uskutečnil se totiž již 15. ročník Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, kterou opět pořádala Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Hlavním cílem konference je umožnit studentům magisterských a doktorských studijních programů a mladým vědeckým pracovníkům prezentovat výsledky vlastní vědecké práce. O letošní ročník byl výrazně větší zájem než v minulých letech, což se projevilo především v počtu příspěvků zařazených do recenzního řízení, kterých bylo přesně 100.

Konference klade důraz na mezinárodní participaci studentů magisterských a doktorských studijních programů a mladých vědeckých pracovníků s cílem usnadnit navazování spolupráce mezi jednotlivými institucemi, která je v mezinárodním výzkumu nezbytností. Na základě nové spolupráce s Fakultou logistiky Univerzity v Mariboru, která společně s Fakultou logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Fakultou managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pořádala v termínu od 4. do 8. listopadu 2019 již 9. ročník Mezinárodního studentského sympózia logistiky a mezinárodního podnikání, bude počet příspěvků zahrnutých do sborníku konference DOKBAT 2019 ještě navýšen. Díky této spolupráci se v rámci konference DOKBAT 2019 ve Zlíně setkalo 101 akademiků, vědeckých pracovníků a studentů magisterských a doktorských studijních programů, kteří prezentovali své příspěvky a sdíleli znalosti a zkušenosti z oblastí managementu, marketingu, financí, ekonomie, podnikové ekonomiky, průmyslového inženýrství, logistiky, veřejné správy a neziskového sektoru. Účastníci také měli příležitost konzultovat své vědecké záměry a výzkumy s odborníky z různých oblastí vědy a výzkumu v rámci individuálních konzultací. Součástí programu byly také dvě přednášky – „Smart Cities: Mobility, Transport & Logistics“ (Prof. Tomaž Kramberger a Dr. Arunas Burinskas) a „Web of Science & Scopus: Use Citation Databases to Foster Your Reasearch“ (Mgr. Alena Chodounská a Ing. Olga Martinová, Národní technická knihovna).

V rámci šesti odborných sekcí bylo oceněno celkem šest nejlepších příspěvků celé konference, a to následovně:

  • 1. místo: Fortesa Haziri, Fortune Nwaiwu, Miloslava Chovancová – Assessing the Dissimilarities of Game Mechanics on Albanian Working-Class Consumers
  • 2. místo: Jakob Marolt, Tone Lerher – Discrete Event Simulation of N-Deep Shuttle Based Storage System
  • 2. místo: Ivana Lukeš Rybanská, Šárka Nováková – Beyond the Scales: Conceptual Discussion of Structural Empowerment Based on In-Depth Interviews
  • 3. místo: Michaela Štubňová, Marta Urbaníková – Determination of Real Estate Market Prices Using Artificial Neural Networks
  • 3. místo: Siyu Liu, Aleš Melecký – House Prices: Analyzing the Effect of Macroeconomic Determinants
  • 3. místo: Christoph Müller – Innovative Approach in the Due Diligence Process

Pro oceněné příspěvky a jejich autory byly připraveny dary od partnerů konference, kterými byli Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, motivační diáře DOLLER, Čokoládovna JANEK a Vinařství Hrozínek. Konference DOKBAT 2019 byla úspěšně ukončena formou večerního networkingu.

Děkujeme všem, kteří se konference DOKBAT 2019 zúčastnili. Pevně věříme, že tato forma setkání a sdílení znalostí a zkušeností má smysl a že se nám podaří tuto konferenci dále rozvíjet.

Bližší informace lze najít na webové stránce: http://dokbat.utb.cz/

Ing. Pavel Ondra, hlavní koordinátor a PR manažer konference DOKBAT 2019

Fakulty a součásti

Zavřít