Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Kurz

Registrace do Akademie Business manažera 2021 spuštěny!

Teorie je důležitým dílem úspěchu, bez jejího zapojení do praxe se lze však jen málokdy pohnout kupředu. Tím spíše v oborech, ve kterých se na FaME cítíme „jako ryby ve vodě“ – procesním řízení, managementu a manažerských dovednostech, personalistice nebo finančním a nákladovém pozadí vedení podniků. Právě na tyto, ale i mnohé další oblasti se bude i letos soustředit pátý ročník Akademie Business manažera 2021. Jdete do toho s námi?

Certifikovaný vzdělávací program AKADEMIE BUSINESS MANAŽERA je určen pro osoby na vedoucích firemních pozicích, vybrané pracovníky podnikových útvarů, kteří mají motivaci rozvíjet své znalosti a zkušenosti. V rámci vzdělávacího programu se zájemci seznámí s problematikou řízení nákladů, organizace a řízení procesů, finančního řízení, průmyslového inženýrství a s hlavními personálními činnostmi z pohledu vedoucího pracovníka. Vzdělávací program je zakončen obhajobou projektu. Pro tento účel si každý účastník uvedeného kompaktního vzdělávání před nástupem na kurz připraví jednoduché zadání z vlastní společnosti, na kterém po ukončení vzdělávacích modulů prokáže reálnou znalost zvolené problematiky.

REGISTROVAT SE

S kým se setkáte?

Jednotlivé kurzy v rámci vzdělávacího programu jsou zajištěny zkušenými lektory s dlouholetými zkušenostmi z akademické a firemní sféry, tedy i četnými referencemi. Zajištěna je tak vysoká kvalita jednotlivých kurzů, které jsou zaměřeny prakticky na osvojení si potřebných dovedností.

Kde se budeme vídat?

Kurzy probíhají v budově Fakulty managementu a ekonomiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Mostní 5139, 760 01 Zlín. Výukové prostory disponují vhodnou technikou, tréninkovými hrami a videoprojekcí pro účely každého kurzu.

Jak vzdělávací program probíhá?

Jednotlivé kurzy vzdělávacího programu jsou zaměřeny především na praktické aspekty probíraných témat. Nejméně 50 % času v rámci kurzu je věnováno praktickým cvičením a případovým studiím, které si kladou za cíl poukázat na uplatnění probíraných nástrojů v každodenní praxi.

Kdy se bude kurz odehrávat?

Jednotlivá soustředění se odehrají v období říjen–prosinec 2021. Konkrétní termíny naleznete v tabulce níže. V případě nepříznivé epidemiologické situace jsme připraveni akci přesunout do online prostoru.

KurzTermínPřednášející
1Nástroje a metody řízení nákladů13.10.prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D. 
2Organizace a řízení procesů27.10.prof. Ing. David Tuček, Ph.D.

Ing. Janka Vydrová, Ph.D.
3Manažerské dovednosti10.11.Ing. Janka Vydrová, Ph.D.

Ing. Petra Benyahya, Ph.D.
4Personalistika v práci manažera24.11.doc. Ing. Jana Matošková, Ph.D.

Ing. Petra Benyahya, Ph.D. 
5Průmyslové inženýrství8.12.Ing. Lucie Hrbáčková, Ph.D.
6Finanční řízení firmy, závěrečný workshop15.12.doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.

prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D. 

1Tools and Methods of Cost Management15.10.2021prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D. 
2Organization and Process Management12.11.2021prof. Ing. David Tuček, Ph.D.

Ing. Janka Vydrová, Ph.D. 
3HR Practices for Supervisors17.12.2021doc. Ing. Jana Matošková, Ph.D.

Ing. Petra Benyahya, Ph.D. 
4Industrial Engineering14.01.2022Ing. Lucie Hrbáčková, Ph.D.
5Company Financial Management18.02.2022doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.
6Closing workshop18.03.2022prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D. 

Jaká je cena celého programu?

Za kompletní náplň Akademie Business manažera zaplatíte 19.900,- Kč bez DPH na osobu. V případě účasti pouze na jednotlivých blocích je cena 4.900,- Kč bez DPH na osobu. Součástí ceny jsou výukové materiály, občerstvení a osobní konzultace lektora. V případě tří a více účastníků z jedné organizace cena činí 15.900,- Kč za osobu za celý vzdělávací program.

Kompletní program najdete v našem informačním materiálu.

 

Fakulty a součásti

Zavřít